جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مریم رجوی و ویلپنت

مریم رجوی و ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بعد از این شو و در طمطراق گذاشتن آن فقط رسوایی بجای گذاشت و چندروز نگذشته که دو نفر از نفرات بالای این تشکیلات اعلام جدایی کرده اند ،که اسامی آنها به این قرار است ،محمود حقیقت از مسولین حفاظت دفاتر شورای ملی به اصطلاح مقاومت و مسئول کنترل و حفاضط پادگان اشرف و لیبرتی بوده ،و نفر دوم خانمی که اسم او نرگس است ..

 

مریم رجوی و ویلپنت

دوستان همچنان که در جریان سرو صداهایی که مریم رجوی در رابطه با باشکوه بودنش و گره زدن این گردهمایی با نا آرامیهای داخلی میخواست که چنین وا نمود کند که گویی این فرقه هنوز زنده است و توان سرنگونی دارد و از طرفی قدرت سازماندهیش بالاس و تمامی نا آرامیها را این فرقه سازماندهی کرده و نا آرامیهای اتفاقی نیست ،دیدیم که چند روز بیشتر از این شو سالانه و صحبتهای مریم رجوی نگذشته که هم در داخل ایران روسیاه شد هم اینکه از درون تشکیلات پوسیده تر شد ،رجوی هم دید که امسال بعد از شو سالانه آبی برایش گرم نشده برای اینکه ضعف و ناکاریهایی این شو را بپوشاند موضوع حمله به گردهمایی را مطرح کرده که همش دروغ محض و دست ساخت خود رجویست ولی ما که عمرمان در این فرقه گذراندیم بخوبی میدانیم وقتی بعد از مراسم های بزرگی که دارد که اکثر آنها هم ایرانی نیستند به هدف خودش نمیرسد برای اینکه موضوعات را بپوشاند یک برگ دیگر رو میکند ،این یک امر شناخته شده این فرقه است ،

حالا میخواستم رابطه این شو سالانه که برای روحیه دادن به نیروهای داخل تشکیلات است چه تاثیراتی گذاشته ،در یک نگاه بنظر ما این موضوع میرسد که رجوی نمیتواند با برگزاری مراسم های بزرک وا نمود کند که تشکیلاتش منسجم و سازمان یافته هست ،

یک فاک میگویم که مشخص شود که بعد از این شو و در طمطراق گذاشتن آن فقط رسوایی بجای گذاشت و چندروز نگذشته که دو نفر از نفرات بالای این تشکیلات اعلام جدایی کرده اند ،که اسامی آنها به این قرار است ،محمود حقیقت از مسولین حفاظت دفاتر شورای ملی به اصطلاح مقاومت و مسئول کنترل و حفاضط پادگان اشرف و لیبرتی بوده ،و نفر دوم خانمی که اسم او نرگس است و چند نفر دیگر که اعلام جدایی کرده اند که رجوی برای اینکه روی شو سالانه اش سایه نیفتد به آنها اعلام کرده که در آینده نزدیک خودمان شما را به کمیساریا معرفی میکنیم و پول زیادی برای زندگی تان خواهیم پرداخت فقط شما به زمانبندی که ما اعلام میکنیم مقید باشید ،

ما از این جداییها این نتیجه میگیریم که رجوی به هیچ شیوه ای نمیتواند جلوی پوسیدگی بیشتر و فروپاشی این تشکیلات رابگیرد ،

بعد از برنامه ویلپنت به چشم دیدیم که حرف ما جداشدگان درست درآمد ولی از طرفی مریم رجوی رو سیاه و خار و خفیف ،

به امید رهائی بقیه دوستان در زندان اشرف سه

پیام رستمی 2018 / 07 /13