جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مواردی از جامعه بی طبقه توحیدی

مواردی از جامعه بی طبقه توحیدی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

شما میگویید مریم رجوی رئیس جمهور شماست خب هست که هست چرا باید لباسهای چندهزار یورویی بپوشد اعضا لباسهای ارزان ؟ مگر مریم رهبر یک جنبش انقلابی نیست ؟ خب رهبر یک جنبش انقلابی باید ساده پوش ترین باشد و نه پر زرق و برق ترین . چرا نفرات باید برای پیدا کردن یک شلواری که کمی شبیه به لباسهای روز باشد به بازارهای دست دوم فروشی بروند و لباسهای کهنه بخرند....

مواردی از جامعه بی طبقه توحیدی

سلام خدمت همه خوانندگان عزیز

قبل از اینکه مطلب را شروع کنم میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن هم اینکه برای من خیلی سخت است که این موضوعات را به صورت یک مقاله در بیاورم و بنویسم به این دلیل که خودم احساس میکنم که سطح آن به لحاظ مناسبات اجتماعی خیلی پایین است . اما باید بنویسم چون در مورد سازمانی است که داعیه جامعه بی طبقه توحیدی دارد اما در مورد کوچکترین چیزها بین اعضای خودش تبعیض قائل میشود

در سازمان مجاهدین همه افراد محتاج اولیه ترین نیازها هستند از پوشاک گرفته تا مواد غذایی و ...

تا زمانی که در عراق بودیم همیشه بچه های مسولین بهترین کتانی های ورزشی و لباسهای ورزشی را میپوشیدند و ما هر وقت که مطرح میکردیم که  ما هم به این لباسها نیاز داریم و به  دلایل مختلف نمیتوانیم از لباسها و یا کفشهای موجود استفاده کنیم جواب این بود که اولا قیاس نکنید و ثانیا اینکه الان دولت عراق ما را محاصره کرده و هر جنسی به صورت محدود وارد میشود و این چیزهایی که میبینید فقط تک مورد وارد شده و آن مسولین هم با بودجه خودشان خریده اند . حالا من نمیدانم که در این جامعه بی طبقه توحیدی که همه نفرات بایستی یک میزان پول دریافتی داشته باشند چگونه آن مسول پول چند ماه دفترچه ما را خرج میکرد که برای بچه خودش یک لباس و کتانی و ... خاص تهیه کند ؟

و ا ما در عراق این موضوع با توضیحاتی که میدادند کمی پذیرفته شده بود هر چند که حسرت  آن در دل میماند .

اما در آلبانی که نه دولت عراقی وجود داشت و نه محدودیت خرید . چرا دیگر برای همه نفرات چیزهای مناسب را تهیه نمیکنید و باز هم یک تعداد خاص باید از وسایل و لباسهای خاص استفاده کنند ؟

مگر واقعا شما مشکل مالی دارید ؟

چطور است که( مهدی ابریشم چی ) شریف که باید به عنوان مسول این سازمان حقوق برابر با همه نفرات داشته باشد کفشهای 200 و 300 یورویی پا کند اما من و ما باید کفش های 10 و حداکثر 20 یورویی و آن هم نه به لطف شما که برایمان تهیه کنید بلکه باید آنرا با پول سرانه خودمان تهیه کنیم و شاید با پول 2 ماه بشود یک لباس خیلی معمولی خرید .

شما میگویید مریم رجوی رئیس جمهور شماست خب هست که هست چرا باید لباسهای چندهزار یورویی بپوشد اعضا لباسهای ارزان ؟

مگر مریم رهبر یک جنبش انقلابی نیست ؟

خب رهبر یک جنبش انقلابی باید ساده پوش ترین باشد و نه پر زرق و برق ترین .

چرا نفرات باید برای پیدا کردن یک شلواری که کمی شبیه به لباسهای روز باشد به بازارهای دست دوم فروشی بروند و لباسهای کهنه بخرند اما رهبران شما برندهای جهانی بر تن کنند ؟

به راستی چرا ؟

مگر شما مدعی جامعه بی طبقه نیستید ؟

مگر شما نمیخواهید برابری را در جامعه ساری و جاری کنید ؟

پس این بازیها در درون تشکیلات فرقه تان چیست ؟

اگر صداقت داشتید حداقل حرف با عملتان را اول در درون تشکیلات خودتان اثبات میکردید و بعد شعارهای عامه پسند سر میدادید

تاریخ روزی در مورد شما قضاوت خواهد کرد

سعید داوودی 2018 / 07 /13