یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات نميخواهم بگويم ، در همايشِ فرقه تبهكارِمريم رجويه در پاريس چه گذشت

نميخواهم بگويم ، در همايشِ فرقه تبهكارِمريم رجويه در پاريس چه گذشت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
جهانگیر علیزاده
جهان

من ميخواهم بگويم : جوليانى نماينده تام الاختيار ترامپ در اين همايشِ مضحكه اجاره اى در پاريس گفتند، شما الترناتيو حكومت اخوند ها هستيد و يك سازمان قابل اعتمادبراى ما در سرنگونى جمهورى اسلامى مى باشيد !
ميخواهم بگويم مريم رجويه طى يك سخنرانى در اين همايش گفته :
از ازادى احزاب و انديشه و ازادى زنان هم صحبت كرد و وقاحت و بيشرمى تا به كجا !!

لینک به صفحه فیس بوک اقای علیزاده

نميخواهم بگويم ، در همايشِ فرقه تبهكارِمريم رجويه در پاريس چه گذشت

من در اين نوشتارم
١. نميخواهم بگويم ، در همايشِ فرقه تبهكارِمريم رجويه در پاريس چه گذشت ، كه اينرا همگان به ز من دانند .

٢. نمى خواهم بگويم ، اين همايش ها مطابق اسنادِ فراوان به قيمت سرسپردگى و دريوزگى شان از شيوخ مرتجع عربى و از جمله سعودى ها و پتروريالها و درهم و دينارها به نمايندگى تام الاختيار تركى فيصل تأمين مالى ميشود !
٣. نمى خواهم با اسناد بگويم يكسال با هزينه هاى بسيار كلان از جيب سعودى ها ، از اروپاى شرقى و از كمپ هاى پناهندگى در اروپا ادم اجاره مى كنند تا در يك نمايش وقيحانه و كمدى تراژديك بگويند ما هنوز هم هستيم

٤. نمى خواهم با اسناد فراوان بگويم براى شركت جوليانى ها چقدر حق سخنرانى و هزينه رفت و امد از جيب گشاد شيوخ پرداخت مى كنند
٥. نمى خواهم بگويم برويد اسناد فراوان از شكنجه هاى درون فرقه اى را از خود رهبران ديروز اين فرقه بخوانيد و بشنويد ( كه در فضاى مجازى فراوان هست )

٦. نمى خواهم بگويم برويد افشاگرى و حقيقت گويي پسر مسعودرجوى (نامعلوم و اماده ظهور ) و اشرف ربيعى را بخوانيد !
٧. نمى خواهم بگويم در جنگِ تحميلى هشت ساله چگونه باه همه دشمنانِ تماميت ارضى ميهن وبا امكانات عظيم سعودى ها و استخبارات صدام حسين تبانى و دريوزگى كردند تا به كشور و مردم خيانت كنند !
من ميخواهم بگويم :

جوليانى نماينده تام الاختيار ترامپ در اين همايشِ مضحكه اجاره اى در پاريس گفتند، شما الترناتيو حكومت اخوند ها هستيد و يك سازمان قابل اعتمادبراى ما در سرنگونى جمهورى اسلامى مى باشيد !
ميخواهم بگويم مريم رجويه طى يك سخنرانى در اين همايش گفته :
از ازادى احزاب و انديشه و ازادى زنان هم صحبت كرد و وقاحت و بيشرمى تا به كجا !!
ميخواهم مشفقانه از ان بخش از اپوزيسيون براندازِ جمهورى اسلامى كه دل به ترامپ سپردند ، بگويم كه اگر اين فرقه همه اميدهايش را به ريسمان كثيفترين و هارترين جريانات بين المللى بسته و گره زده مى بيند تا كشور را تصرف كند و انها هم اين فرقه را الترناتيو مى دانند و همه جور حمايت را از انها هم مى كنند ، مطمئن باشيد نه انها و نه شما براى شان محلى از اعراب نداريد و انها ( امريكاييها -اسرائيلى ها و مرتجعين عربى ) براحتى شما را و اين فرقه را هم ملعبه و ابزار پشيز و حقير و قربانى منافع خودشان مى كنند !
شما درس بگيريد
شما درس بگيريد

ج - ع

( در زیر این مطلب در فیس بوک نزدیک 100 کامنت هموطنان نظراتشان را نوشته اند )