یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار نامه ها نامه دادخواهی خانواده مالک شراعی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی

نامه دادخواهی خانواده مالک شراعی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
مالک 1

از شما به عنوان رئیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد (UNHCR ) که مسئولیت این افراد را برعهده دارید، درخواست دارم که به قتل برادرم رسیدگی کنید تا خانوادۀ داغدار ما بخصوص مادر پیرم را که از روز قتل برادرم فقط گریه می کند تسلی ببخشید. ما خواهان رسیدگی به این پرونده و رفتار مطابق قانون با عاملان این قتل هستیم...

جناب آقای فیلیپ گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) - ژنو

با سلام و احترام

اقای رئیس، برادر من، مالک شراعی در سال 1997 در عراق به سازمان مجاهدین پیوست. البته وی را با هدف اینکه به اروپا انتقالش می دهند فریب دادند، با این عنوان که اول شش ماه در کمپ مجاهدین در عراق می بایست کار کند تا کیس سیاسی برای وی درست شود. شرح ماجرا در این نامه نمی گنجد. برادرم از جان بدر بردگان کشتار سپتامبر 2013 در قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین در عراق بود. بعد از ان کشتار وحشتناک ، مالک با سازمان مجاهدین اختلاف نظر سیاسی پیدا کرده بود. در این مدت چهار سال و نیم خیلی تلاش کرده بود که از سازمان مجاهدین جدا بشود و به دنبال زندگی عادی خود برود. اما برادرم به دلیل اینکه در بخش های خاص مجاهدین فعالیت می کرده اطلاعات وسیعی داشته، فرماندهان مجاهدین به شدت با جدا شدن وی مخالف بودند، چند ماه قبل که وی مصمم شده بود دنبال زندگی خود برود، حتی وی راتهدید به مرگ کرده بودند. سه شنبه 19 ژوئن 2018 برادرم را فرماندهان مجاهدین کشتند. پس از دو هفته اعلام کردند که جسد وی پیدا شده است. متأسفانه پلیس آلبانی در این رابطه با سازمان مجاهدین همکاری می کند و تحقیق در رابطه کشته شدن برادرم را انجام نداد.

عالی جناب گراندی

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد (UNHCR) در تیرانا - آلبانی در این رابطه سکوت مطلق کرده است، همین طور وزارت کشور البانی وعلت ان نفوذ سازمان مجاهدین در این ارگان ها می باشد.

آقای رئیس،

از شما به عنوان رئیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد (UNHCR ) که مسئولیت این افراد را برعهده دارید، درخواست دارم که به قتل برادرم رسیدگی کنید تا خانوادۀ داغدار ما بخصوص مادر پیرم را که از روز قتل برادرم فقط گریه می کند تسلی ببخشید. ما خواهان رسیدگی به این پرونده و رفتار مطابق قانون با عاملان این قتل هستیم.

عالی جناب،

اگر به این پرونده رسیدگی نشود، سازمان مجاهدین همانند دوران حضورش در عراق مخالفین خود را به قتل خواهد رساند چرا که برداشتشان این خواهد بود که قانونی برای مؤاخذۀ آنان در رابطه با جنایت هایشان وجود ندارد.

با تقدیم احترامات

معصومه ترکمانی مادر مالک شراعی

زهرا شراعی خواهر مالک شراعی

2018/ 07 /24

Mr Filippo Grandi, United Nations High Commissioner for Refugee

Geneva

Date:

Dear Sir,

With Regards

My brother, Malek Sharaii, joined the Mojahedin-e Khalq Organization in Iraq in 1997. His aim of course was to move to Europe and he was deceived by the MEK when he was told that if he goes to Iraq for 6 months he would have a better political refugee case in Europe.

My brother was one of those who survived the September 2013 massacre in Camp Ashraf in Iraq. After that savage incident, Malek had political disputes with the MEK leaders. During these four and a half years he tried to leave the organization and live freely.

But my brother had some information, in particular about the last day of Ashraf Camp and therefore the leaders were quite worried about him leaving. He was even threatened to be killed when he became quite serious that he wants to leave.

On Tuesday July 19, 2018 my brother was killed by MEK operatives while trying to escape their camp in Albania. After two weeks his body was found in a nearby water channel. Unfortunately, the Albanian Police are on the side of MEK and have stopped the investigation into the murder of my brother.

Your Excellency,

The office of the UNHCR in Tirana has kept absolute silence about the case, as has the Albanian Interior Ministry. The reason is that the MEK has a great deal of influence in both institutions.

Dear High Commissioner,

We urge you, as the highest responsible body in the UNHCR, to deal with my brother’s murder. His family, in particular my mother, is in deep sorrow since they heard the news and cry day and night. We demand the case to be dealt with according to the law and that investigations be continued.

If the MEK can get away with this case, they will, just like in Iraq, eliminate their disaffected members since there is no law enforcement against them.

Sincerely Yours

Masoume Torkamani - Mother

Zahra Sharaii - Sister

2018 / 07 / 24