سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چماقداران فرقه فرقه رجوی در البانی

چماقداران فرقه فرقه رجوی در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

چون سازمان هرگز به اعضایش اعتماد ندارد که با اعضا خانواده دیدار کنند . چون از یک سو نمی تواند ببیند دوباره این عواطف شکل بگیرد . چون در اشرف عراق توانسته بود این عشق و عاطفه ها را با توجه به موقعیت عراق بکشند .از سوئی دیگر این دیدار ها تخم متلاشی شدن این فرقه است . اما در البانی که نمی تواند تا ابد مانع از این کار را بشوند....

چماقداران فرقه فرقه رجوی در البانی                                            

ایا کسی برایش متصور بود که یک روزی در اروپا سازمان مجاهدین بتواند همان بساط چماقداری را در اروپا به راه اندازی کند ؟ انهم بعد از جریانات تروریستی داعشی ها در اروپا !.

موضوع جدید این سازمان تروریستی از این قرار بود که مصطفی محمدی که به همراه خانمش برای دیدار دخترش سمیه محمدی به البانی امده اند که بعد از سالیان که فرقه نتوانست خونش را بریزد او را ببیند . ازانجاکه سازمان هرگز با این کار موافقت نخواهد کرد چون سازمان هرگز به اعضایش اعتماد ندارد که با اعضا خانواده دیدار کنند . چون از یک سو نمی تواند ببیند دوباره این عواطف شکل بگیرد . چون در اشرف عراق توانسته بود این عشق و عاطفه ها را با توجه به موقعیت عراق بکشند .از سوئی دیگر این دیدار ها تخم متلاشی شدن این فرقه است . اما در البانی که نمی تواند تا ابد مانع از این کار را بشوند ،در البانی ازقرار شنیده ها محمدی به تمامی مراکز دولت البانی وارگان های حقوق بشری مراجعه کرده بود که سازمان از این فعالیت ها طاقت نیاورد وبه چماقداران خود دستور دادکه هرکجا اورا دیدند به او حمله ور شوندوبا شارلان بازی ها بتوانند اورا بترسانند تا مجبور به ترک البانی شود والبته به نیروهایش در داخل مناسبات پیام دهندکه این یک پیروزی بزرگ علیه رژیم ایران است وانمود نماید سازمان رژیم ایران را محاصره کرده است البته در این راه از هیچ رذالتی فروگذار نمی کند.

سازمان برای رسیدن به هدفش از هرابزارکثیفی استفاده می کند،البته باید گفت همیشه شکست خورد ،شاید در ابتدا عده ای را فریب دهد اما وقتی که روشنایی امد معلوم می شود ان چیزهایی که سازمان در طول این چند دهه از ان به عنوان پیروزی نام می برد جزء ذلت و خواری چیز دیگر نبوده است که سازما ن به خورد هوادارهایش و اعضاء بی خبرازهمه عالم می داده است.

سازمان همیشه یا با فریب و دورویی و یا با چماقداری می خواهد خط خودش را پیش ببرد که گفتم دراین مسیرازهروسیله نامشروعی هم کمال استفاده می کند .بعد می مدعی هم می شود که دارای ارمان بزرگ هم هست.زهی خیال باطل .

کیومرث بارفروش    2018 / 08 / 01