یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات حمله فرقه تروریستی رجوی درآلبانی

حمله فرقه تروریستی رجوی درآلبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

فرقه رجوی سميه محمدی را زيرفشار بردن وگفتن شكايت نامه بنويس براي دادگاه بفرستيم كه پدرم منو ميزده وشكنجه ميكرده ومن ديگه دوست ندارم پيش آنها برم وشكايت دارم، كه پليس اقاي محمدي را دستگير كنه، ديديد انسانيت!

حمله فرقه تروریستی رجوی درآلبانی

با عرض سلام خدمت دوستان وهموطنان عزيز من مالک بیت مشعل یکی از اعضای نجات یافته درآلبانی هستم ميخوام امروزيكي از رابطه هاي غیرانساني فرقه با نفراتي كه حق وحقيقیت را ميدانن وهمه مردم الباني شاهد اين قضيه بودن وحتي پليس الباني هم شاهد وناظر بود وگزارشات را به همه داد را براي شما بگم تا شما بدونيد كه اين فرقه تا چه حد قصی القب وملعون هستش حتي به هيچ احد الناسي رحم نمي كند وفقط دم از دموكراسی واسلام وخدا وارزشهاي انساني ميزند که همه دروغ و دجالیت این سازمان ضد بشریست حالا خوب گوش كنيد .

چند روز پيش من و چند تن از دوستان قرار گذاشته بوديم كه همديگه رو ببينيم وبريم ميدان اسكند ربيك كه يكي ازخواننده هاي الباني امده بود وبرنامه ميخواست اجرا كنه وهمه چيز را اماده كرده بودن كه مردم بياين وصفا كنن وما هم گفتم بريم گشتي بزنيم .

سمت محل برنامه کنسرت رفتیم .به محل که رسيديم دوستان را ديديم یکی از از نفرات گفت كه بچه ها خبر بد دارم ما گفتيم چي شده گفت كه نفرات فرقه رجوی ريختن سرآقای مصطفي محمدي وخانمشون آنها را زدن وآلان در كلانتري هستند بعد با هم كه صحبت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه بايد برویم وببينيم چي شده .

وقتي رسيديم آنجا باوركنيد كه اصلا نمي شه گفت آدم عين گله گوسفند ده نفرآنطرف خيابان ازچماقداران ايستاده بودن وده نفرروي پله هاي ورودي كلانتري نشسته بودن وما را ديدن، متوجه شدم كه بيشتر انها مسئولين من بودن وازنزديك با آنها كارميكردم ولي با عرض معذرت وشرمندگي كه ميگويم مسئول من بودن، خلاصه آنها كه مارو ديدن اول انگشت به دهن مونده بودن كه ما براي چي اومديم .ماهم بدون اينكه به اين گله چماقدار اهمیتی بدهیم از پله ها بالا رفتيم وارد كلانتري شديم يك مرتبه متوجه شديم كه ده نفر ديگه داخل کلانتری كه فرمانده آنها ژيلا دیهیم بود كه قبلا فرمانده مقرما بود.( ژیلا دیهیم یکی از جنایت کارانی است که دستش در خون خیلی از نفراتی که درون تشکیلات کشته شدند الوده است ) ژيلا شروع به دهان دریدگی و فحاشی کرد و گفت .اينها اينجا چكار ميكنن يكي از بچه ها به اوگفت تو ژيلا حرف نزن يك مرتبه همه هجوم اوردن و آقای توني وكيل جدا شده ها اونجا بود وقتي صحنه را د يد گفت اصلا كاری نكنيد وفقط به حرفهاي من گوش كنيد يكي ازاين نفرات فرقه كه قبلا مسئول من بود گفت ميخواي اينجا لت وپارت كنم حرام لقمه من يك نگاه چپ چپ كردم ورومو برگردوندم انگاركه با پوتك زدم توسرش وديگه حرفي نزد وفقط وفقط نگام ميكرد من هم به حرفهاي توني گوش ميدادم .وهمانطور كه آرام اومده بوديم آرام هم رفتيم بيرون انها ديگه هيچ حرفي نزدن وما پا روي دماغ انها گذاشتم وبرگشتيم .

حالا موضوع سر وصداي انها اين بود.كه ما وارد برخورد فيزيكي بشيم وموضوع را بنفع خودعوض كنن ولي ما هوشيارانه اين كاررا نكرديم وپيروزمندانه بيرون امديم .

حالا ببينيد با پدر و مادری که از کانادا برای دیدن دختراشان خانم سمیه محمدی به آلبانی سفر کردن چه رفتار وحشیانه و ضد انسانی کردن آيا حق ديدن فرزند خودشون دارن يا نه .آيا حق مادري يا پدري دارن يا نه آيا خدا وپيغمبر وقران واسلام اين را گفته، كدام دين كدام مذهب ميگه كه پدرو مادر حق ديدن بچه شون ندارن آيا قصاوت رجوی و باند تبهکار این سازمان را ميبينيد كه همين كلمه قصاوت را به آدم وعالم نسبت میدهند ولي خودشون بدترن باوركنيد تمامی اهالی البانی که شاهد این صحنه ها از ضرب و شتم تا ....بودند به شدت عصبانی و در چهره ها شان میشد تنفر از برخورد های فرقه دید ريخته كه چرا سازمان مانع ملاقات اینها با فرزندشون هستند درعرف جامعه وقتي دونفر برسريك نفر بريزن، به انها ميگن شما نامرد هستيد .دونفر به يه نفر.

حالا اين سازمان به اصطلاح انساني! وداراي جامعه ي بي طبقه ي توحيدی بيست نفر برسر يك نفر ميفتن، آيا اين انسانيته، به كي بايد بگيم اين دردها رو به كي بايد بگيم .

ولي تا آخرین دم كه نفس ميكشيم وزنده هستيم ما تمام تلاش وسعی مانرا ميكنيم وتمام اسيران دربند فرقه رجوی را آزاد ميكنيم وتمام دختران وفرزندان را به اغوش پدر ومادرانشان برميگرادنيم گفتيم وميگويم اينجا عراق نيست اينجا آلباني هست .

ببنيد چقدردرفلاكت بسرمي برند فيلمها رونگاه كنيد انقدر مشمعز كننده هست كه حد وحساب ندارد اكثر مردم آلباني كه شاهد بودن .ببينيد چقدر اين مردم عاطفي ومهربون بودن كه خودشون فيلم گرفتن وبه پليس زنگ زدن وخودشون به تمام شبكه هاي تلويزيوني آلباني فرستادن بنازم اين غيرت انساني را، اخر بيچاره ها شما ميخواهيد با اين كارها پدر ومادر را از فرزند جدا كنيد.مگه ميتونيد جگر گوشه این پدرومادررا همیشه اسیر خود نگهدارید چقدر جالب و رذیلانه است . فرقه رجوی سميه محمدی را زيرفشار بردن وگفتن شكايت نامه بنويس براي دادگاه بفرستيم كه پدرم منو ميزده وشكنجه ميكرده ومن ديگه دوست ندارم پيش آنها برم وشكايت دارم، كه پليس اقاي محمدي را دستگير كنه، ديديد انسانيت! را كه بزور دارن فرزند را از پدر ومادرش جدا ميكنن وبعد انهايي كه خبر ندارن ميگوين اين حرفهاي دشمن است واينها از اين كارها نمي كنن، درحاليكه من با چشمهاي خودم دارم ميبينم ولمس ميكننم وتعهدم وانتخابم وجنگم را صد برابركردم وكوتاه هم نميام يا ميميرم يا پيروز ميشيم .

اين حكايت ما با اين فرقه كثيف كه ازانسانيت هیچ بويي نبرده ودر ذاتش وجود ندارد .از فلاكت وبيچارگي ببينيد دارن چكار ميكنن ومنفوريت را خودشون براي خودشون با دست خودشون درست ميكنن وبعد خيلي جالب نماز وروزه پا برجاست وعيدها پا برجاست واسلامشون كه غوغا ميكنه ،اما در باطن يك قاصي وجلاد وعاطفه كش وضد انسانيت هستند، آره عزيزان انهايي كه فرقه را نمي شناسن به حرفهاي اين حقير كه 15سال عمرم را براي انها هدر دادم .باورداشته باشيد عزيزان .من كسي بودم كه همه چيزم اين سازمان بود ولي از روزي كه بيرون اومدم واين همه جنايت را ديدم تازه فهميدم كه اينها كساني بودن كه بخاطرشون سرم را زير تبر وچماق عراقيها ميگذاشتم ولي اينها اين تيپ ادمهاي جاني وبي رحم هستم واز گذشته ي خودم سرتاپا پشيمان وسرافكنده هستم .

به اميد پيروزي واز بين رفتن اين جرثومه ضد انساني سازمان ضد خلق مریم قجر

مالک بیت مشعل 2018/08/06