یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات درخواست کمک در رابطه با اقدام کثیف فرقه رجوی

درخواست کمک در رابطه با اقدام کثیف فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

هشدار در رابطه با اقدام کثیف فرقه رجوی

كساني كه از فرماندهان بوده اند اقدام به خارج شدن از سازمان ميكنند اون هم نه به شيوه هاي معمول بلكه از فرط فشارهايي كه روي آنهاست از مناسبات فرار ميكنند كه امري است بي سابقه كه اين براي مجاهدين خوش نيامده و از آنجا كه مجاهدین منابع مالي متعددي دارند و در خرج كردن براي پيش برد خط خائنانه شان كوتاهي نميكنند

درخواست کمک در رابطه با اقدام کثیف فرقه رجوی

دوباره مجاهدين دست به يك اقدام كثيف و ضد انساني و خائنانه زدند

روز گذشته به تمام پناهندگان ايراني جداشده از سازمان مجاهدين در آلباني كميساريا اعلام كردم كه ديگر به كسي کمک هزینه ماهيانه پرداخت نميشود و نفرات جديد كه از سازمان جداشده اند را هم از هتلي كه براي اسكان نفرات جديد گرفته بودند را هم اقدام به تخليه كردن كردند و به تمام افراد نيز گفته اند كه بايد آنجا را تخليه كنند

اين در حالي است كه دولت و كميساريا طبق تعهدي كه در ابتداي سال داده بود به هيچ يك از مواردي كه قرار بوده براي اين پناهندگان حل كند عمل نكرده .

اينكه چرا اين موارد الان دارد رخ ميدهد فقط و فقط يك دليل دارد و آنهم مجاهدين هستند شايد بگوييد كه اين درست نيست اما اين مسئله با دليل و سند و مدرك قابل دفاع است .

مدتي است كه در مجاهدين از نيروهاي بالايشان كه درواقع كساني كه از فرماندهان بوده اند اقدام به خارج شدن از سازمان ميكنند اون هم نه به شيوه هاي معمول بلكه از فرط فشارهايي كه روي آنهاست از مناسبات فرار ميكنند كه امري است بي سابقه كه اين براي مجاهدين خوش نيامده و از آنجا كه مجاهدین منابع مالي متعددي دارند و در خرج كردن براي پيش برد خط خائنانه شان كوتاهي نميكنند اين بار هم اقدام به خريد ارگان هاي مختلف در كشور آلباني كرده اند از وزير مهاجرت كه دست دردست جنايت كار بزرگ مريم قجر تا روئساي پيشين كه پولهاي كلان از مجاهدين ميگيرند .

و در يك اقدام ضدانساني و ضد بشري در هماهنگي با ارگانهاي مختلف اقدام به قطع مستمري جداشدگان كردند كه آنها را زير شديد ترين فشارها ببرند بدليل اينكه خيلي خوب ميدانند كه جداشدگان بغير از كميساريا از هيچ كجاي ديگر حمايت نميشوند و در اين صورت آواره و سرگردان خواهند شد .

از تمامی هموطنان ، مدافعین حقوق بشر ، ارگان های بین المللی درخواست میشود از هر طریقی که میتوانند اعم از . نوشتن نامه به کمیساریا عالی پناهندگی ، دبیر کل سازمان ملل و یا هر ارگانی حقوق بشری . فرقه رجوی به عمد دست به این توطئه خائنانه زده که شاید بتواند ریل فروپاشی این تشکیلات را مقداری مهار کند

احمد دارابي 2018/08/06