یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چرا مجاهدین پاچه رسانه ها را میگیرند ؟

چرا مجاهدین پاچه رسانه ها را میگیرند ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

نمی خواهد به ما دروغ بگویید ، چون دست شما برای همه رو شده است .ما سال ها با شما بودیم همه دروغ ها ی شما را ازنزدیک شنیده ایم و سالیان برنامه های تجمعی یا این شعبده بازی ها رادیده ایم .ازامار ارقامی که سرامدن عراقی ها به اشرف می گفتید که پنجاه هزار نفر امده اند

چرا مجاهدین پاچه رسانه ها را میگیرند ؟                                              

چند روز پیش در یکی از کانال های اجتماعی یک برنامه ای سازمان گذاشته بود ، داشت از تلویزیون من و تو ایراد می گرفت و جوری وانمود می کرد که گویااین کانال دارد از رژیم ایران حمایت می کند. این بار نخست نیست که هرکس چیزی ازسازمان مجاهدین بر زبان میاورد سازمان اورا وصل به رژیم می کند،ازاین بگذریم هدف من ازاین اغاز می خواستم موضوعی را برای خوانندگان توضیح دهم .

تلویزیون من و تو یک برنانه ای داردبه نام ببین تی وی ، معمولا سعی می کند واکنش های مردم را در هنگام دیدن برنامه هایش پخش می کند این دفعه نوبت به سازمان شد که همزمان بود با گردهمایی این سازمان در پاریس ،برنامه تلویزونی سیمای حقارت سازمان داشت بده بیراه می گفت که چرا من و تو ،سرتعداد جمعیت در این گردهمایی حرف زده است .یعنی نگوید تعداد جمعیت کم بوده است و بگذارد همه باور کنند این دروغ بزرگ را!؟

باید بگویم که نمی خواهد به ما دروغ بگویید ، چون دست شما برای همه رو شده است .ما سال ها با شما بودیم همه دروغ ها ی شما را ازنزدیک شنیده ایم و سالیان برنامه های تجمعی یا این شعبده بازی ها رادیده ایم .ازامار ارقامی که سرامدن عراقی ها به اشرف می گفتید که پنجاه هزار نفر امده اند در حالی که ما صندلی ها را برای سالن امجدیه چیده بودیم وتعداد انرا خوب می دانستیم .مگه یادتان رفت مارا با لباس شخصی برده بودید که روی صندلی ها بشینیم تا موقع فیلمبرداری جای خال ها مشخص نباشد.یادتان رفت موقع رژه بعد سقوط صدام ماها را یک بار در ستون وردیف شش تایی بعد نه تایی بعدیک باربه سمت جلوبعد چند بار به سمت عقب ما مجبوربودیم که این رژه را تکرارکنیم تا فیملبرداری شودکه اینقدر این تکرار شدکه ادما دیگه همه غر می زدند .شما مگه نمی گویید صدهزار نفر وبیشتر به این گردهمایی امدند چرا نمی گذارید یک خبرنگارمستقل بیاید وانرا گزارش کننداین ایا برای شما یک تبلیغ خوب نیست علیه اضداد شما؟؟؟چرا تلویزیون فارسی زبان را دعوت نمی کنید؟چرا خبرگزاری های معتبر جهانی خبرنمی دهید که بیایدوزنده از این گردهمای فیلم بگیرد؟چرا مریم و شورایی ها نمی ایند با یک خبرگزاری مصاحبه کند ؟وچراهای دیگر

یک صحنه در این برنامه ی تلویزیون مجاهدین قابل تامل بود وقتی به نقل از تلویزیون من و تو می گفت که اخر سالن خالی هست بعد تلویزیون مجاهدین یک فیلم از اخر سالن نشان داد،این هم برای ما روشن هست که شما بعد مراسم وتعدادی را بردی اخرسالن نشاندید و فیلم گرفتید .چون اگه اخر سالن پر بود شک نکنید که سازمان از اخر سالن را بطورمستقیم فیلم می گرفتید و پخش می کرد!!!

باری دیگر نمی توانید بافریب ونیرنگ مردم رافریب دهید ایران جای دیکتاتورها و فریبکاران هزار چهره ها نخواهد بود.

خدام گل محمدی 2018/08/11