یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات هرنامی که خود می خواهید بگذارید

هرنامی که خود می خواهید بگذارید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مگرنمی گویید که سمیه می خواهد که در سازمان بماند.خوب باشد .چرا اجازه نمی دهیدکه سمیه برود در حضور مقامات البانی بدون حضور سرکوبگرانه سازمان رودرروی به پدر و م مادر خود بگوید که می خواهد در سازمان بماند، این موضوع ثبت شود وداستان جمع شود

هرنامی که خود می خواهید بگذارید                                  

چند روز پیش یک کلیپی دیدم ، در این کلیپ یک نفر از مسئولین به همراه نفر دیگری به سراغ سمیه محمدی رفته بودند و یک مصاحبه ای ترتیب داده بودند .البته معلوم بودکه این سناریوازجانب خود سازمان نوشته شده بود وداشتند این را اجرا می کردند . واقعا این سازمان چقدر در میان افکار عمومی مردم با فرهنگ البانی برد داشته مردم البانی ضرب و شتم خانواده محمدی را محکوم کردند . از ان به عنوان یک تراژدی یاد می کنند،سازمان باز هم برای فریب افکار عمومی این مصاحبه را ترتیب داده است.

واقعا باید ازفرقه رجوی و سرکردگان ان پرسید که یک ملاقات خانوادگی در کجای دنیا ، کی ، توسط چه کسانی ودر چه دوره ای می توان در دنیا پیدا کرد؟ که اینطور پدر و مادر را در توی خیابان ضرب وشتم کنند و برعلیه انها لشگر کشی کنند که چی شده ؟ امده اند فرزندشان را ملاقات کنند! ؟

این افسار گسیتگی ازجانب کسانی که واقعا بویی از انسانیت نبردند انجام شد و می شود.! که ادعا پیشروترین و انقلابی ترین و خلقی ترین سازمان بی طبقه توحیدی را روی کره زمین یدک می کشند !

چقدر باید سازمان ضد بشر باشد که پدر و مادری که فرزندان خود را با دست خود به درون سازمانی که زمانی امال و ارزویشان بود اورده است ، زندگی خودشان را در راه همان ارمان گذاشته بودند . حالا اون پدر ومادر امده است می خواهد فرزند خود را ببیند سازمان ممانعت می کند.مگرنمی گویید که سمیه می خواهد که در سازمان بماند.خوب باشد .چرا اجازه نمی دهیدکه سمیه برود در حضور مقامات البانی بدون حضور سرکوبگرانه سازمان رودرروی به پدر و م مادر خود بگوید که می خواهد در سازمان بماند، این موضوع ثبت شود وداستان جمع شود .اما سازمان خوب می داند که سمیه تنها زمانی که در سیطره سازمان هست می تواند ازش استفاده سیاسی کرد .سازمان هیچ وقت به سمیه ذره ای اعتماد نداشته وندارد می داندکه سمیه به محض اینکه این اختابوس تشکیلات بالای سرش نباشداین قدر تهی از عواطف خانوادگی نمی شود.

برای ما که در تشکیلات بودیم این نامه دادن ومصاحبه کردن چیز اشنایی هست،که یک نوشته به ما می دانند و می گفتند این را امضا کن و در خیلی موارد هم از جانب افراد امضامی کردند. وسازمان برای فریب خودمان همه چیز رالوث والوده می کردند ووانمود می کردند که این کارها در مسیر رضای خدا ومردم ایران هست وبرای ان صد ها ایه وحدیث وروایت به سود خود مصادره وتفسیر می کردند.

من به یقین می گویم که سازمان دارد کارضد بشری انجام می دهدوبه کسی درسازمان اعتمادی نداردوبرای کسی ارزش قايل نیست ،اگه بود چراکسی نمی تواند ازادانه به اینترنت دسترسی داشته باشد؟؟؟

چراسمیه نمی تواندازادنه به اخباری که سرش گفته می شود اگاه شود؟چراسازمان الان حدود یک ما نمی گذارد که به سمیه به بیرون تردد داشته باشد؟وچراها ی دیگر ؟چون سازمان به هیچ کس اعتماد ندارد وهمه افراد مثل ابزاری در دست منویات رهبر عقیدتی هستند .

کیومرث بارفروش 2018/08/11