یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات از چه میخواهند کره بگیرند

از چه میخواهند کره بگیرند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

معلوم نيست كه رجوي از چه چيز ميخواهد كره بگيرد بجاي اينكه بفكر خودش و نيروهايش باشد و كمتر افراد اسیر را شكنجه كند. براي مردم شهرهاي مختلف ايران سنگ مردم دوستي به سينه ميزند .اما از سوئی دیگر به شدت به دنبال ان است هر چه تحریم ها سختر و سنگین تر باشد

از چه میخواهند کره بگیرند

سلام به تمام دوستان

معلوم نيست كه رجوي از چه چيز ميخواهد كره بگيرد بجاي اينكه بفكر خودش و نيروهايش باشد و كمتر افراد اسیر را شكنجه كند. براي مردم شهرهاي مختلف ايران سنگ مردم دوستي به سينه ميزند .اما از سوئی دیگر به شدت به دنبال ان است هر چه تحریم ها سختر و سنگین تر باشد .این فرقه چه هدفي را دنبال ميكند از اين ترفندها ،اين وطن فروش بي ناموس هيچ كاري را در راه رضاي خدا انجام نميدهد ( گربه در راه خدا موش نمیگیرد ) و اگر سودي برايش نداشته باشد قدم از قدم برنميدارد. پرو!

اين را همينطوري نميگويم ساليان درون تشکیلات شاهد رنج و شكنجه وزندان از بين بردن مخالفین و معترضین تشکلیلات جلوي چشمم مرا به اين واقعيت ها رسانده است . رجوي هر حرفش و هر كاري كه ميكند به دنبالش هدفي را دنبال ميكند كه شوم است .

يك زماني ميگفت كه ما به صاحبخانه خود احترام ميگذاريم و برايش هر كاري ميكنيم .( مانند کرد کشی و شیعه کشی در عراق ) بعدا معلوم شد كه بخاطر ميليونها دلار و فروش نفت هنگفت عراق بوده كه بخاطر همين موارد حاضر شد دست به كردكشي .....بزند .

يا زماني كه گفت سلاح را تحويل ميدهيم و صاحب سلاح را نگه ميداريم ( یعنی اعضائ اسیر را )بخاطر اين بود كه از دولت آمريكا مابه ازاي هر نفر كه برايش آيدي صادر کردند ماهانه دوهزار و پانصد دلار به عنوان هزینه افراد بگيرد . چيزي كه خود افراد هم خبر نداشتند .( ماهانه تقریبا ده میلیون پانصد هزار دلار ، این جدا از هزینه ای بود که نفرات سه شیفته می بایست برای درست کردن کانتینر یا میز و صندلی که ارتش امریکا خواسته بود مجاهدین درست میکردند و یا موارد دیگر ....در این نوشته نمی گنجد خود ) اين پول را خرج بزك دوزك مريم قجر عضدانلوو مواجب بگیران ....می شد كه جلوي لابي هايش بتواند رقصان شود تا چندتا پير پاتال آمريكايي را با پول داشته باشد كه بتواند به حيات خفيف خود ادامه دهد .

بله با پول ، خون ، جسم و روح تمام افراد زندگي كرده و ميكند .این جنایت ها را ادامه خواهند داد. همين افراد كه باعث باني ماندش شده بودند وقتي بيرون آمده اند با هزارو يك مشكل روبرو شده اند چرا كه از ديد رجوي خائن ، گناه كبيره انجام داده اند در دستگاه رجوي هر كاري حلال و بخشودنی است ولا اینکه افراد خود را از فرقه نجات بدهند و فرار کنند .الا اينكه از تشکیلات این فرقه خارج شوي اين موضوع به حدي رجوي را مي لرزاند كه هيچ چيز ديگري متصور نيست .

بله دوستان اين موضوعات را نگفتم كه شما نميدانيد ،ميدانيد ،اما خواستم یاد اوری کنم كه چرا رجوي و دارو دسته اش چرا حتي پشت يك نفر در ايران كه اعتراض ميكند ميروند ،در واقع از هراب گل الودی به هرشکل می خواهد به سود خودش بهره ببرد .اين گروه جنايت كار تمام كارهايش به سركردگي خود رجوي در آلباني و زنش در فرانسه با همين منظور هدايت و كنترل ميشود .

اما بدا به حالشان كه سرنوشت سختي در انتظارشان خواهد بود .

احمد دارابي 2018/08 / 11