سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب اسناد مكاتبات مسعود رجوي و من

اسناد مكاتبات مسعود رجوي و من

اسناد همكاري مجاهدين با ارگان هاي اطلاعاتي غرب و اسناد جو سازي و تبليغات عليه خود توسط سازمان را آورده است . اين مطالب از آن جهت كه نمايانگر رفتار و واكنش سازمان در برابر انتقادو جدا شدن اعضا از تشكيلات مي باشد ، حائز اهميت است .

نسخه چاپي

در اين مجموعه بيانيه اعلام مواضع نگارنده خطاب به رجوي در خصوص علل محاكمات و اعدام هاي درون تشكيلاتي ، علل جدايي از سازمان ، ماجراي انقلاب ايدئولوژيك و بستر تبليغاتي آن ، پاسخ رجوي به بيانيه اعلام مواضع نگارنده ، نامه ارسالي به رجوي قبل از عمليات موسوم به فروغ جاويدان ، بيانيه در خصوص دعوت از مسعود رجوي براي شركت در دادگاه و محاكمه و عكس العمل سازمان بعد از صدور اين بيانيه،

اسناد همكاري مجاهدين با ارگان هاي اطلاعاتي غرب و اسناد جو سازي و تبليغات عليه خود توسط سازمان را آورده است . اين مطالب از آن جهت كه نمايانگر رفتار و واكنش سازمان در برابر انتقادو جدا شدن اعضا از تشكيلات مي باشد ، حائز اهميت است .

فصل هاي كتاب : بخش اول : بيانيه اعلام مواضع سعيد شاهسوندي ، بخش دوم : پرواز به عراق محصول يك شكست و سرآغاز شكستي ديگر.

ناشر  :  سعيد شاهسوندي