سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضع آن

شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضع آن

نسخه چاپي

متن این کتاب در سال 1364 توسط احمدرضا کریمی، یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، نوشته شده است. نویسنده، تلاش کرده تا جریان پیدایش سازمان را از ابتدا دنبال کرده و تحولات آن را در هر مرحله نشان دهد. یک ویژگی عمده کتاب این است که به رغم حجم کم آن حاوی اطلاعات جزء نگرانه و جالب بسیار فراوان است. نام چهره‌های بسیاری در آن آمده و به حوادث خرد و درشت فراوانی اشاره گشته و اطلاعات منحصر به فردی در آن وجود دارد.