دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: دیدگاه ها سایرگروه ها اطلاعیه سفارت آلمان در عراق و خشم بقایای رجوی

اطلاعیه سفارت آلمان در عراق و خشم بقایای رجوی

mariam ghja1

... وی افزوده است : «در همین رابطه من مایلم حمایت کامل دولت آلمان فدرال را از هیئت همیاری سازمان ملل در عراق (یونامی) که بر انتقال ساکنان از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی نظارت کرده است، ابراز دارم.»...

اطلاعیه سفارت آلمان در عراق و خشم بقایای رجوی (مجاهدین خلق)

ایران دیدبان، هفدهم فوریه 2013
http://irandidban.com/fa/TopNews-اطلاعیه%20سفارت%
20آلمان%20در%20عراق%20و%20خشم%20بقایای%20رجوی/18466

در حالی که سفیرآلمان در عراق، با صدور اطلاعیه ای از نیروهای امنیتی عراق می خواهد که از جان ساکنان کمپ لیبرتی حفاظت به عمل آورند، بقایای رجوی سفیر آلمان را به خاطر آن که همسر مارتین کوبلر است، مورد شماتت قرار داده و بیانیه وی را ننگین و مفتضحانه توصیف کردند.

دلیل لجن پراکنی رهبری گروه تروریست مجاهدین به سفیر آلمان، آن است که خانم بریتا واگنر از اقدامات دولت عراق و یونامی حمایت کرده و خواهان آن شده است که رهبری گروه تروریستی مجاهدین اجازه دهند که ساکنان لیبرتی از حقوق خود برخوردار شوند.

در بیانیه سفیر آلمان در عراق - به نقل از سایت همبستگی - چنین آمده است:

«من با رضایت خاطر مطلع شدم که دولت عراق مشغول به این است که علت های این حمله را روشن سازد. از آنجا که کمپ لیبرتی تحت مسئولیت امنیتی دولت عراق قرار دارد، از نیروهای امنیتی عراق خواسته میشود که از جان ساکنان کمپ لیبرتی حفاظت به عمل آورند. همزمان من از رهبری کمپ لیبرتی می خواهم که ساکنان کمپ را از حقوق کامل شان برخوردار سازند.»

وی افزوده است : «در همین رابطه من مایلم حمایت کامل دولت آلمان فدرال را از هیئت همیاری سازمان ملل در عراق (یونامی) که بر انتقال ساکنان از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی نظارت کرده است، ابراز دارم.»

بدین ترتیب روشن شد که هر ارگان و نهاد بین المللی که از رهبری این گروه تروریستی بخواهد تا حقوق ساکنان لیبرتی را محترم شمرده و اجازه دهند تا آنان از حقوقشان برخوردار گردند، مورد غضب و نفرت بقایای رجوی قرار می گیرند و سعی در اتهام زنی به وی می کنند ، هم چنان که خانم واگنر را مشکوک و بیانیه سفیر آلمان را تا حد سوء استفاده از موقعیت یک زن به نفع همسرش پایین می آورد.

گویی که مناسبات دیپلماتیک جهانی نیز از روی روابط رجوی با همسرانش کپی برداری شده است که وقیحانه چنین اراجیفی را انتشار می دهد!