یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: دیدگاه ها سایرگروه ها این گزارش رجوی هم جعلی بود.

این گزارش رجوی هم جعلی بود.

mojahedin-manitor

اینک روشن می شود که منبع اصلی تمام این اتهامات، خود رجوی و وباند سیاه باز او بوده است. در واقع رجوی ها که مخالفین اصلی خود را جداشدگان سرافراز از این گروه و فعالین مستقل ضد تروریسم می دانند،

اینک روشن می شود که منبع اصلی تمام این اتهامات، خود رجوی و وباند سیاه باز او بوده است. در واقع رجوی ها که مخالفین اصلی خود را جداشدگان سرافراز از این گروه و فعالین مستقل ضد تروریسم می دانند

 


این گزارش رجوی هم جعلی بود.

اندکی پیش گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که به بهانه ی بررسی توان عملیاتی وزارت اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی،  جدا شدگان از مجاهدین را هدف گرفته و ادعا کرده بود جداشدگان از این سازمان به نفع وزارت اطلاعات فعالیت می کنند و منشا همه ی تبلیغات علیه این گروه هم حکومت ایران است.

پس از پیگیری و بررسی های به عمل آمده که شامل مجموعه ی تماس های فشرده ی گروهی از جداشدگان سرافراز از گروه ضد ایرانی رجوی و برخی فعالین اینترنتی و منتقد رجوی ها بود، اخباری منتشر شد که بخش تحقیقات فدرال کنگره و دیگر دوایر ذیربط در انتشار این بیانیه، پی به جعلی و هدفدار بودن آن برده اند.
رادیو فردا در این خصوص می نویسد:

“حال با پیدا شدن ایرادهای جدی در مورد سندیت این پژوهش، گزارش منتشر شده از دسترس خارج شده است. ”

و می افزاید:
“منبع ادعای جاسوسی… مقاله‌ای بوده که در سال ۲۰۰۷ روی وب‌سایت یک خاخام طرفدار مجاهدین خلق به نام «دنیل زاکر» منتشر شده بود. وب‌سایت آقای زاکر در حال حاضر غیرفعال است.مقاله این خاخام آمریکایی نیز با استناد به مطلبی به تاریخ سال ۲۰۰۵ در یک سایت هوادار مجاهدین خلق به نشانی iranterror‪. ‬com نوشته شده است که آن سایت نیز هم اکنون غیرفعال است.”
قابل ذکر است که تصویر دانیل ذوکر در حضور مریم رجوی، در همین وبلاگ قابل مشاهده است.
مجاهدین رجوی تلاش بسیاری کردند تا از این گزارش مجعول که بوسیله ی خود این گروه و از طریق کانال های حامی رجوی ها ( که عمدتا یا خریداری شده هستند و یا جزو لابی جنگ طلب) نهایت استفاده را ببرند. مثلا این گزارش جعلی را از طریق نمایندگان اروپایی حامی رجوی به پارلمان ها، وزارت های خارجه و دستگاه های امنیتی ارسال کردند تا بعنوان حربه بر علیه منتقدین خود استفاده نمایند.
اینک روشن می شود که منبع اصلی تمام این اتهامات، خود رجوی و وباند سیاه باز او بوده است. در واقع رجوی ها که مخالفین اصلی خود را جداشدگان سرافراز از این گروه و فعالین مستقل ضد تروریسم می دانند، با برملا شدن این گزارش اقدام به بستن برخی از سایتهای خود نموده اند و دچار خفقان شده اند.
باید افزود رجوی ها شیشه ی عمر خود را در دستان منتقدین و به خصوص جدا شدگان سرافراز از این گروه می بینند. آنها سرمایه گزاری بسیاری روی این گزارش جعلی نموده بودند که اینک آن را بر باد رفته می یابند.
 مجاهدین مانیتور تاکید دارد که این باند تروریست و فریبکار، وطن فروش و دروغگو است و هیچ نشانه ای از صداقت و درستی در آن به چشم نمی خورد. به این لحاظ تنها دغدغه ی ما، آزاد شدن اسیران و گرفتارشدگان در چنگال رجوی (گروگانهای انسانی) در بیابان های عراق است.

http://mojahedinmonitor.blogspot.com