یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها برنامه زنده محمدکرمی ومحمدرزاقی 19دسامبر 2012

برنامه زنده محمدکرمی ومحمدرزاقی 19دسامبر 2012

Mojahedin * aaWaa * 19 December 2012 *زندان و شکنجه در سازمان مجاهدین

افشاء زندان های سازمان مجاهدین ، شکنجه ، داداگاهی کردن در سازمان مجاهدین به دلیل مخالفت با تشکیلات و توضیحاتی در باره دادگاهی های سازمان مجاهدین و

برنامه زنده محمدکرمی ومحمدرزاقی 19دسامبر 2012 

 

 برنامه زنده محمدکرمی ومحمدرزاقی 19دسامبر 2012