یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها مصاحبه رادیوزمانه با محمد کرمی

مصاحبه رادیوزمانه با محمد کرمی

alt

خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه آمریکا
گفتگو با محمد کرمی عضو پیشین سازمان مجاهدین – سراج الدین میردامادی

خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه آمریکا
گفتگو با محمد کرمی عضو پیشین سازمان مجاهدین – سراج الدین میردامادی

فایل صوتی مصاحبه:

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120929_Siasi_Seraj_KaramiMohammad.mp3