یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها خانم ها زهرا سادات میرباقری و مرضیه قرصی میهمانان جمعه (هشت مارس، روز زن) این هفته مردم تی وی

خانم ها زهرا سادات میرباقری و مرضیه قرصی میهمانان جمعه (هشت مارس، روز زن) این هفته مردم تی وی

 

خانمها زهرا سادات میرباقری و مرضیه قرصی از انجمن زنان ایران در رابظه با وضعیت زنان در فرقه رجوی اطهار نظر می کنند

http://www.youtube.com/watch?v=XZkbf1UygsM&feature=player_embedded

 

خانمها زهرا سادات میرباقری و مرضیه قرصی از انجمن زنان ایران

http://www.youtube.com/watch?v=XZkbf1UygsM&feature=player_embedded