چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 10:13:26 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها حفظ تشکیلات درعراق

حفظ تشکیلات درعراق

 

روشنگری اقای اسماعیل هوشیار در باره عدم انتقال یا پذیرش مجاهدین برای رفتن با البانی

 http://www.youtube.com/watch?v=qZGeeI9Knqs&feature=player_embedded#!