دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار نامه ها نامه سر گشاده به شهردار ژنو آقای رمی پاگانی در رابطه با مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

نامه سر گشاده به شهردار ژنو آقای رمی پاگانی در رابطه با مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
mehr dad sagharchi

سازمان مجاهدین قصد دارد به بهانه های مختلف بخصوص پذیرفته شدن همه اعضا به صورت دسته جمعی دریک کشور ثالث در پروسه پذیرش افراد به صورت انفرادی یا دسته های کوچکتر اخلال ایجاد کند.

 
http://iran-fanous.de/middle/1953-Sagharchi-Name%20-07.04.2013.htm

شهردارمحترم

من درابتدا به عنوان یک ایرانی که بیش از بیست و دو سال است از وطن خودم دور بوده ام و تمام دوره جوانی خودم را در سازمان مجاهدین سپری کرده ام و دوم به عنوان کسی که آرزوی رسیدن وطنم ایران به دموکراسی وآزادی را دارد و نهایتا کسی که ماهیت کامل سازمان را با گذران زندگی و عمرم لمس کرده ام و باتوجه به مواضع فعلی سازمان مجاهدین درخصوص وضعیت تراژیک بیش از سه هزار نفراز ساکنان لیبرتی که من با صراحت کامل اذعان میکنم بیش از نود درصد این افراد اسیران خاموش این فرقه هستند و بقیه نفرات هم باترساندن اززندگی درخارج ازمحیط فرقه که جرات بیرون آمدن نخواهند داشت. روش سازمان مجاهدین در برخورد با کسانی که خواهان بیرون رفتن از سازمان را دارند این است که پیشاپیش از آنها اعترافات اجباری برای مزدور و بریده و خائن خواندن خود گرفته و به این بسیاری ازترس چنین اتهاماتی به جبر درون فرقه باقی مانده اند.

آقای شهردار حضوردر عراق هم اکنون برای خود شهروندان عراقی با خطر مرگ و بمب گذاری و خمپاره و گلوله نیز همراه است چه برسد که یک نیروی خارجی که نه امکان و نه شرایط حضورش دریک کشور اسیر جنگ داخلی اعلام نشده مرگبار خواهد بود. اما بازهم رهبری مجاهدین اصرار بر ماندن درعراق وحال هم پا را فراترگذاشته و خواهان برگشت به کمپ اشرف شده است که این شاهدی بر ادعای مامیباشد که رهبری فرقه هیچ قصدی ندارد الا اینکه بخواهد که با ماندن در عراق همچنان مطرح باشد و هزینه این ماندن جان و زندگی افرادش میباشد. من به تاکید میگویم که اگر رهبری فرقه خودش را نماینده اپوزسیون ایران میداند کدامین گروه فعال سیاسی خارج یا داخل کشور مستقیم یا حتی غیر مستقیم ازعملکرد سازمان دفاع کرده یا بالعکس سازمان مجاهدین با کدام یک از گروههای مطرح و غیرمطرح وارد یک مذکراه یا سازگاری سیاسی یا اتحاد حتی کوتاه مدت شده است. روش این فرقه همچنان که در درون فرقه با فرد گرایی مطلق و حرف فقط حرف یک نفر است میباشد دربیرون و مناسبات سیاسی و فی مابین هر کس که به مجاهدین انتقاد کند دشمن محسوب میشود و اگر تمام کارهای آنها را تایید نکند هرگز قابل مذاکره نخواهد بود. این است که اصلی ترین متحدین سیاسی مجاهدین کما اینکه مشاهده میکنید تماما اشخاص خارجی هستند ونه اپوزسیون ایرانی!

به این وسیله ازشما تقاضا دارم که از موقعیت خودتان و ارتباطی که با رهبری سازمان دارید به سود جان انسانهای دربند فرقه استفاده کرده و با فشار قرار دادن سازمان برای وارد شدن به پروسه کاری صلیب سرخ و کمیساریای پناهندگان برای خروج افراد از عراق وانتقال به کشورهای ثالث در این عمل انسانی واخلاقی دخالت کنید.

سازمان مجاهدین قصد دارد به بهانه های مختلف بخصوص پذیرفته شدن همه اعضا به صورت دسته جمعی دریک کشور ثالث در پروسه پذیرش افراد به صورت انفرادی یا دسته های کوچکتر اخلال ایجاد کند. پذیرش افراد دریک کشور اولا یک امر محال است درثانی با این طرح کماکان سازمان میخواهد که کماکان افراد قدرت انتخاب نداشته باشند.

در این روزها کشورآلبانی و بعضی دیگر کشورها برای پذیرش گروهی از افراد ساکن در لیبرتی اعلام آمادگی کردند ما ازشما تقاضا داریم با تشویق وفشار قراردادن سازمان در این امربه آزادی افراد کمک کنید.

با سپاس

مهرداد ساغرچی

۰۷٫۰۴٫۲۰۱۳