جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات قطار بی ترمز و ریلهای پوسیده

قطار بی ترمز و ریلهای پوسیده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

....رای استقراررسمی دردفاتری مشخص درشهرهای اروپا اقدام ولاجرم برای حل و فصل خرج کردن پولهای کثیف بدست آمده از دوران صدام ؛ با برگزاری چنین نمایش های بچه گانه ای ؛ بهانه های لازم برای هزینه های کلان را بدست آورد ...

 

قطار بی ترمز و ریلهای پوسیده

(جا زدن زهر اخیانی در برنامه پولشویی مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

نیما میهن دوست، عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق، نیم نگاه، دوم فوریه 2013
http://www.nimnegah.org/farsi/?p=3067

این روزها قطار بی دنده و ترمز سخنان هرز و یا لاف زنی های مسعود رجوی روی ریل های پوسیده مناسبات وتشکیلات اش ؛ با نگرانی و فریاد از فرداهایی خطرناک به پیش میرود. اندراحوالات مجاهدین باید گفت سازمان برای مظلوم نمایی مبادرت به نمایش چند عکس از پیرمردان تشکیلات درکمپ ترانزیت نموده که تا زانو درآب قراردارند و در همین حال چند روز پیش زهره اخیانی مسئول اول مجاهدین با تلفن همراه بطورمستقیم با برنامه همیاری یا ببخشید پولشویی برای پولهای کثیف سیمای به اصطلاح آزادی تماس گرفته و خواهان اعاده حق و حقوق ازدست رفته سازمان شد!!! .

با توجه به خروج و بعبارتی زدوبند سیاسی و درآمدن نام سازمان ازلیست گروههای تروریستی؛ اینک فرقه مجاهدین برآن است تا با اعمال فشارهای مضاعف رسما برای استقراررسمی دردفاتری مشخص درشهرهای اروپا اقدام ولاجرم برای حل و فصل خرج کردن پولهای کثیف بدست آمده از دوران صدام ؛ با برگزاری چنین نمایش های بچه گانه ای ؛ بهانه های لازم برای هزینه های کلان را بدست آورد . شاید باور نداشته باشند ولی مشخصا سرویس های اطلاعاتی و امنیتی اروپا بدرستی به این شگرد سازمان اکنون واقفند. در این تب و تاب مشکلات تشکیلات درکمپ ترانزیت و حوزه اروپایی سازمان با توسل به شبکه های مجازی و اینترنتی به موارد زیر پرداخته است :

۱- با استمرار تحریم ها کار سرنگونی حتمی بنظر میرسد. یادآور میشود این شعار ۳۳ سال پیش مجاهدین هست که در پایان جمعبندی سالانه از سوی رجوی تکرار میشود.

۲- فضا سازی جدید منفی علیه جداشدگان سازمان با هدف مهارتبعات افشاگری ها و اثربخشی آن در رسانه ها .

۳- پیروز نشان دادن حقیرانه تخلیه اشرف با آنهمه کشته سازی و بتازگی بزرگنمایی الزام مراجعت به پادگان اشرف و اینکه فضای کمپ ترانزیت زندان شده و می بایست به کمپ پناهندگی تغییر یابد .

۴- ادامه توهین و افترا سازی علیه نماینده ویژه ملل متحد در عراق ؛ آقای مارتین کوبلر .

۵- چنگ زدن بیهوده به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها برای تدارک بلواسازی و ایجاد ناامنی و التماس لیس زدن درب و دیوارهای ساختمان کنگره امریکا برای تندتر و تیزتر کردن موضعگیری ها نمایندگان علیه ایران .

۶- بی آینده نشان دادن وضعیت ایران و ایجاد یاس و بدگمانی از طریق رسانه ها جهت پیشبرد اهداف میدانی .

همه اینها در حالی است که با وقاحت تمام از حضور محترم روحانیون جوان در ورزشگاه آزادی و خوشرویی جوانان در حین مسابقه بشدت عصبانی بوده و به این رفتار با متانت مردم با انگ نهایت رذالت و بی تفاوتی حمله میکرد . براستی با استناد به تفاوت سلائق جناح های داخل حکومت میشود شعار سرنگونی سرداد؟ اصلا جایگاه آب گرفته سازمان درکمپ ترانزیت می طلبد که در جایگاهی نداشته به تحلیل اوضاع سیاسی ایران بپردازد.

آن چه مهم است اینکه شرایط بدجوری علیه مجاهدین رقم می خورد. دیگر مردم ایران پاچه خواران حکومت های بداخلاق اروپایی و غرب را توجهی ندارند و جز نفرین ؛ اعتنایی به آنها نداشته و گمان میبرند آنان در نتایج فروبرنده تضادهای سیاسی و تشکیلاتی خودشان غرق خواهند شد .