سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار نامه ها نامه به صدراعظم آلمان_ خانم آنجلا مرکل

نامه به صدراعظم آلمان_ خانم آنجلا مرکل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
mehr dad sagharchi

فرقه ای که برای بقا خود بدون ذره ای توجه به حفظ جان افرادی که زندگی وعمرو همه چیزخود را دربیش از سه دهه فدای اهداف رهبران فرقه کرده اند کماکان اصرار بر ماندن در عراق و کمپ لیبرتی دارند سرزمینی که حتی برای شهروندان خودش از کمترین امنیت برخوردار نیست.

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس

لینک به منبع

با احترام

توجه شما به یک فاجعه انسانی که درکشورعراق و درکمپ لیبرتی در حال وقوع است جلب میکنیم:

بیش ازسه هزارایرانی اسیردردست فرقه ای که برای بقا خود بدون ذره ای توجه به حفظ جان افرادی که زندگی وعمرو همه چیزخود را دربیش از سه دهه فدای اهداف رهبران فرقه کرده اند کماکان اصرار بر ماندن در عراق و کمپ لیبرتی دارند سرزمینی که حتی برای شهروندان خودش از کمترین امنیت برخوردار نیست. دراین میان بسیاری ازشخصیتهای سیاسی اروپایی بدون ذره ای توجه به عواقب موضع گیریها و سخنان خودشان متاسفانه از حضور افراد مستقر درکمپ لیبرتی برای ادامه ماندنشان درعراق و کمپی که تبدیل به قتلگاه این افراد شده است میکنند و تاسف بارتر اینکه به برگشت افراد بیچاره به زندان اشرف که هدف اصلی رهبران فرقه برای حضورشان درعراق میباشد تاکید میکنند . این شخصیتها مسلما ازشرایط خفقان موجود دردرون مناسبات این فرقه اندک اطلاعی ندارند. حال بعد از سالیان شرایطی پیش آمده که میتوان برای برگشت این افراد به زندگی معمولی بیشترین کمک را انجام داد

من خودم از قربانیان این فرقه بودم که سالیان اززندگی انسانهای معمول به دوربوده ام. من با گوشت و پوست تمام آنچه که دردرون فرقه میگذرد را لمس کرده ام. به این دلیل میتوانم به شما اطمینان بدهم اکثریت افراد به دلیل فشار و ترس و اتهاماتی که ازطرف سازمان به کسانی که قصد خارج شدن ازفرقه مجاهدین را دارند نمیتوانند تصمیم به خروج از سازمان بگیرند. به همین دلیل لازم است که کلیه کشورها وشخصیتهای سیاسی و حقوق بشری درباره این مهم دخالت کرده تا بتوانند هرچه زودتر به سازمان مجاهدین و رهبرانش فشاروارد کرده که حاضر به انجام پروسه مصاحبه و پناهندگی برای افراد بشوند. این موقعیت باید به صورت فردی و درفضائی بدون حضورسران فرقه انجام گیرد تا افراد بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند. در آخرین موضع گیری درون سازمانی رهبری فرقه تاکید شده که افرادی که تمایل به خروج دارند مزدوروخائن محسوب میشوند. این همان روش همیشگی فرقه برای فشار به افراد برای نگاه داشتن درفرقه میباشد. در این مهم باید خاطرنشان کرد که عامل حمایت های بین المللی بسیار متواند برای کمک به پروسه خروج افراد به صورت انفرادی موثر باشد.

خانم رئیس ازشما درخواست داریم که با پذیرش تعداد قابل توجهی از این افراد به صورت تک به تک و نه سازمانی به بازگشت این افراد به زندگی کمک کنید.

جمهوری فدرال آلمان همیشه در اروپا دراین زمینه و کمکهای حقوق بشری از پیشتازان بوده است و از نیم قرن پیش به این سو همواره تلاش دربهبود جهان ما به مکانی بهتربرای زندگی کرده است چرا خود تجربه تلخ ایام دیکتاتوری وخفقان را پشت سر گذاشته است.

از شما درخواست داریم که نگذارید مجددا وقایع تلخ تکرار شود وافراد بی گناه اسیر فرقه آسیب ببینند. بی تردید خانواده و مردم ایران کمکهای شما و سایرین که دراین برهه به یاری فرزندانشان اقدام کردید فراموش نخواهند کرد.

با سپاس
مهرداد ساغرچی_آلمان می ۲۰۱۳