سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار نامه ها امید واهی رجوی به سمت دهی انتخابات

امید واهی رجوی به سمت دهی انتخابات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
shahroz- taj bahksh

… مجاهدین و دستگاه تبلیغاتیشان، در انتخابات دوره گذشته در سال ۱۳۸۸ از ماهها قبل به صحنه تحلیل اوضاع انتخاباتی آمده و با پیش‌گویی نتیجه انتخابات، تلاش داشتند از رقبایشان در خارج از کشور پیشی بگیرند، شگردی که به ضد خودش تبدیل شد.....


شهروز تاجبخش، ایران قلم،

لینک به منبع

رجوی طی پیامی به رهبران ایران، از کاندیداتوری رفسنجانی اعلام حمایت نمود.این پیام که از تلویزیون“سیمای آزادی” پخش گردید تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ را بر خود دارد.رجوی گفته است؛” رفسنجانی باید پیرانه سر، ترس را کمی کنار بگذارد و بلادرنگ برای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ثبت نام کند. “ !!!

مجاهدین و دستگاه تبلیغاتیشان، در انتخابات دوره گذشته در سال ۱۳۸۸ از ماهها قبل به صحنه تحلیل اوضاع انتخاباتی آمده و با پیش‌گویی نتیجه انتخابات، تلاش داشتند از رقبایشان در خارج از کشور پیشی بگیرند، شگردی که به ضد خودش تبدیل شد و با وارونه در آمدن تمامی آنچه رهبری مجاهدین گفته بود، یک باردیگر اثبات شد که آنان به کلی از اوضاع داخلی پرت هستند و از قضا تغییر روندکلی اوضاع در آن مقطع باعث شد تا آنان نیز از غفلت بیرون آمده و به فکر بهره برداری از شرایط به وجود آمده بیفتند.در واقع رویکرد رجوی به تاثیرگذاری و انتفاع از شرایط سیاسی سال ۸۸ علیرغم آن همه تلاش ها در عمل اما به انزوای سیاسی و آبروریزی بیشتر منجر شد. دلیل این امر را پیش از موضع گیری رهبران جنبش سبز باید در عقبه ای که مجاهدین در حافظه اجتماعی بجا گذاشته بودند ارزیابی کرد. به این ترتیب رجوی پس از گذشت سه دهه کماکان با چالش سه دهه پیش یعنی همزمان فقدان مشروعیت سیاسی و بدتر از آن مشکل رودرویی عنصر اجتماعی و تشدید آن با خود مواجه است. این در حالی است که علی القاعده شکاف های موجود و ادعای رجوی مبنی بر بریدگی عنصر اجتماعی از حاکمیت باید که به نزدیکی مردم به مجاهدین و یا به شکل حداقلی تغییر نگاه و موضع عنصر اجتماعی ولو به شکل ابزاری ختم شود.

رهبری مجاهدین می‌کوشد با تعابیر و دیدگاه خاص خود به تحلیل انتخابات ریاست جمهوری بپردازد و آن را رویدادی در مسیر تعمیق شکاف درون نظام ارزیابی می‌کند و از آن برای تحکیم هرچه بیشترتحلیل کلی ترش از اوضاع داخلی یعنی رفتن حاکمیت به سمت سرنگونی استفاده نماید و از این منظر تأکید مجددی است بر این که روند سیاسی موجود را قبول نداشته و به این شیوه دلیلی برای بی تحرکی خود ارائه کند، لیکن بیش از آن، انفعال آنان در مقابل این رویداد متبلور می شود.رجوی سالها است به توهم استفاده از شکاف میان جناح های سیاسی و بعضا استفاده ابزاری از برخی جریان ها دچار است که به تصور او قابلیت رودررو قرار گرفتن تمام قد در مقابل جمهوری اسلامی را دارند. رجوی در جریان چالش های سیاسی متاثر از انتخابات سال ۸۸ برای تعمیق این شکاف ها و بهره برداری مادی از این شرایط حتی اقدام به حمایت سیاسی و صریح از معترضین به انتخابات کرد. صدور بیانیه ها و پیام های مختلف رجوی در حمایت از موسوی و کروبی و به قصد القای نزدیکی و یا حداقل تعدیل مواضع گذشته که می توانست به تایید تلویحی مواضع رجوی با کروبی و موسوی تعبیر شود، کمترین انتفاعی بود که رجوی را به وسوسه حمایت از آنها مجاب کرد. اما واکنش تند و سخت موسوی و در رابطه با مجاهدین باعث شد رجوی اندکی بعد و در پیام های موسوم به آموزش های سیاسی – ایدئولوژیکی برای داخل ایران، روی دیگر خود را نشان داده و موضع و ماهیت واقعی خود را در قبال معترضین برملا کند. رجوی در این پیام ها بر خلاف حمایت های اولیه النهایه موسوی را در رده متهمان اولیه و تلویحا دشمنان اصلی خود قرار داد؛ پس از این نیز رجوی تمام هم و غم خود را روی جذب بدنه حامیان موسوی و کروبی گذاشت. این فرایند قرار بود به اتکا همان آموزش های سیاسی – ایدئولوژیکی حاصل شود! اما در عمل و علیرغم اینکه حتی در درون جریان موسوم به جنبش سبز اختلاف نظرهای عمیق درباره کم و کیف مواضع شان در برابر حاکمیت علنی و منجر به انشقاق گردید، اما حتی رادیکال ترین بخش این جریان نیز کماکان مرزبندی با مجاهدین را به عنوان مشخصه و فاکتور اصلی مورد تاکید قرار دادند.نقشی که مجاهدین از سه دهه گذشته و به عنوان یک هدف عمده برای خود قائل بوده اند، راه بستن بر دمکراتیزه شدن ایران از طریق مبارزات مدنی و رقابت های سیاسی است. به این دلیل که می دانند در عرصه رقابت های سیاسی و مدنی هیچ شانسی برای به رسمیت شناخته شدن ندارند. عنصر اجتماعی کماکان راه حل های خود را بدون مجاهدین و بلکه در مرزبندی اصولی با آنها جستجو می کند .

شهروز تاج بخش
آلمان