یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها لیست تمامی مصاحبه های صوتی و تصویری

لیست تمامی مصاحبه های صوتی و تصویری

 

در این قسمت لیست تمامی مصاحبه های که افراد جدا شده از سازمان مجاهدین  با تلویزون مردم تی وی انجام داده اند وجود دارد

 

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی  

http://www.youtube.com/watch?v=WzzhVo3CGOg

27 سپتامبر 2013 / 5 مهر1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای میرباقرصداقی   

http://www.youtube.com/watch?v=h5MKIRT4oP0

 20 سپتامبر 2013 / 29 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهردادساغرچی    

http://www.youtube.com/watch?v=mn6VigBPMp0

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم  بتول سلطانی  

http://www.youtube.com/watch?v=I-hfWNjPV4o&feature=youtu.be

13 سپتامبر 2013 / 22 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی    

http://www.youtube.com/watch?v=O_zUX599hI8&feature=youtu.be

6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی

http://www.youtube.com/watch?v=vumgL0Xym7M

6 سپتامبر 2013 / 15 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر     

http://www.youtube.com/watch?v=nMcADU8A5vE

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=grJk_QqYdC8

30 آگوست 2013 / 8 شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غفور فتاحیان

http://www.youtube.com/watch?v=mNDUQJwfO0A

23 آگوست 2013 / اول شهریور1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای بهزاد علیشاهی  

http://www.youtube.com/watch?v=nU9hQ3Aq-vY

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی   

http://www.youtube.com/watch?v=X1WcI8K2v5Q

16 آگوست 2013 / 25 مرداد1392 - گفتگوی آفای مسعودجابانی با آقای بهزادعیشاهی 

http://www.youtube.com/watch?v=PT9oyk0-3ZA

9 آگوست  2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی   

http://www.youtube.com/watch?v=NqMqXCMkarw

9 آگوست 2013 / 18 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای حسن پیرانسر   

http://www.youtube.com/watch?v=yVUi5f-NwzI

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی 

http://www.youtube.com/watch?v=0ftGXHO37w8

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی   

http://www.youtube.com/watch?v=qdJfihqGKrA

2 آگوست 2013 / 11 مرداد 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی  

 http://www.youtube.com/watch?v=Q5zrwmGux-o

26 جولای موثقی- میر عسگری - ادوارد ترومادو- راستگو

http://www.youtube.com/watch?v=flVJGVde-PM&feature=youtu.be

19 جولای  محمد کرمی - بتول سلطانی

http://www.youtube.com/watch?v=-J4Hxfu7OfQ&feature=youtu.be

12 جولای مهدی خوشحال

http://www.youtube.com/watch?v=OvZpQYbrzUo&feature=youtu.be

5 جولای بتول سلطانی - زهرا میر باقزی

http://www.youtube.com/watch?v=ZCuO6ClKWqc&feature=youtu.be

28 ژوئن علی قشقاوی - مسعود جابانی

 http://www.youtube.com/watch?v=lg-Ni8dZY8A&feature=youtu.be

21 ژوئن محمد کرمی - نادر نادری

http://www.youtube.com/watch?v=P1-GV5Dvuwg&list=UUYVgr8xtNwWO3xi53LOCelA

14 ژوئن مهدی سجودی - محند حسین صبحانی

http://www.youtube.com/watch?v=-rJUZOo81zw

7  ژوئن بهزاد علی شاهی

http://www.youtube.com/watch?v=TAlwSrydWCM

31می - همایون کهزادی و حمید رضا سلمانی

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0FMV87f2U2I

24 می  - جعفر ابراهمی - محمد کرمی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7fMXZra-izk

10 می بتول سلطانی - محمد کرمی

http://www.youtube.com/watch?v=akl7w_pflFw&feature=youtu.be

3 می بهزاد علی شاهی

http://www.youtube.com/watch?v=vTZTQOdotmI&feature=youtu.be

26 اوریل محمد کرمی - فرزاد فرزین

http://www.youtube.com/watch?v=ihlHO3wd_zg&feature=youtu.be

19 اوریل  نسرین ابراهیمی - علی حسین نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=fyl4SRVCbFU&feature=youtu.be

12 اوریل بهزاد علی شاهی - علی اکبر راستگو

http://www.youtube.com/watch?v=-h0SfdExJUw&feature=youtu.be

5 اوریل بهزاد علی شاهی - محسن عباسلو

http://www.youtube.com/watch?v=OOsVHJgInxo&feature=youtu.be

22 مارس  محمد کرمی - بهزاد علی شاهی - نادر نادری- محمد رزاقی میز گرد در رابطه با کرد کشی سازمان

http://www.youtube.com/watch?v=xvJH1Gbp1Dw&feature=youtu.be

15 مارس علی قشفاوی - علی حسین نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=mNMa-CRby0M&feature=youtu.be

11 مارس  مسعود جابانی

http://www.youtube.com/watch?v=tCOI5jpAs-c&feature=youtu.be

8 مارس زهرا میر باقری - مرضیه قدسی

http://www.youtube.com/watch?v=XZkbf1UygsM&feature=youtu.be

1 مارس علی رضا میر عسگری - محمد کرمی

http://www.youtube.com/watch?v=0hRbG8h41_k&feature=youtu.be

20 فوریه  محمد حسین صبحانی

http://www.youtube.com/watch?v=Io1gKqttC90&feature=youtu.be

13 فوریه  بهزاد علی شاهی - محمد کرمی

http://www.youtube.com/watch?v=Jg1szH4XnQM&feature=youtu.be

6 فوریه علی جهانی - محمود سپاهی

http://www.youtube.com/watch?v=T9SqW_JA3QA&feature=youtu.be

30 ژانویه بتول ملکی - کریم غلامی

http://www.youtube.com/watch?v=Szynt-efVNI&feature=youtu.be

23 ژانویه  ادوارد ترمادو - شهروز تاجبخش

http://www.youtube.com/watch?v=WlMbD7uNCWI&feature=youtu.be

16 ژانویه  بهزاد علی شاهی

http://www.youtube.com/watch?v=kCfQH--FbU4&feature=youtu.be

9 ژانویه عباس صادقی نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=m7aWlCZWrwc&feature=youtu.be

2 ژانویه 20133 نادر نادری - همایون کهرزادی
http://www.youtube.com/watch?v=-y5FMJPzqZ0&feature=youtu.be

26 دسامبر  بهزاد علی شاهی - مهرداد ساغر چی

http://www.youtube.com/watch?v=WKKItUtdt-M

19 دسامبر محمد کرمی - محمد رزاقی

http://www.youtube.com/watch?v=av0Jr_m_6BI

12 دسامبر علی اکبر راستگو - آن سنگلتون- محسن عباسلو - شادانلو

http://www.youtube.com/watch?v=5hhQN5rDFaE

5 دسامبر  نسرین ابراهمیمی - زهرا میر باقری- علی حسین نژاد-

http://www.youtube.com/watch?v=n4tHeWDhT94

28 نوامبر بتول سلطانی-رهرا میر باقری - شادانلو

http://www.youtube.com/watch?v=tPhh56giKPg

21 نوامبر  جواد فیروزمند

http://www.youtube.com/watch?v=QMAxNNs_abU

مصاحبه رادیو زمانه  با محمد کرمی

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120929_Siasi_Seraj_KaramiMohammad.mp3