یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: فریادآزادی صرافپور/ابراهیمی کنفرانس روزنامه نگاران در مجلس سنای فرانسه و شرکت اعضا جدا شده

کنفرانس روزنامه نگاران در مجلس سنای فرانسه و شرکت اعضا جدا شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

a 5973.....کنفرانس مذکور پنج شنبه 16 می 2013 برگزار شده چندین ساعت ادامه  داشت ، در خلال این کنفرانس هیئت انجمن فریاد آزادی به سرپرستی آقای جعفر ابراهمیمی با برخی از سیاستمدارن، خبر نگاران گفتگو هائی حول مسائل حقوق بشردر سازمان مجاهدین و شرایط کمپ موقت لیبرتی انجام شد....

a 6008

طی هفته جاری اعضای انجمن فریاد آزادی به عنوان مهمان در کنفرانس روزنامه نگاران در مجلس سنای فرانسه شرکت نموند.

a 5982

کنفرانس مذکور پنج شنبه 16 می 2013 در مجلس سنا برگزار شد که چندین ساعت ادامه داشت در خلال کنفرانس هیئت انجمن آزادی به سرپرستی آقای جعفر ابراهمی با برخی از سیاستمداران و خبرنگاران و شخصیت های دیگر گفتگوئی حول مسائل حقوق بش در سازمان مجاهدین خلق و شرایط کمپ موقت ترانزیت لیبرتی انجام شد.

a 5952

نکات تکمیلی این دیدار در اولین فرصت با اطلاع هموطنان خواهد رسید

a 5954

انجمن فریاد آزادی 22 می 2013