سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها برنامه زنده محمد کرمی و نادر نادری با تلویزون مردم تی وی

برنامه زنده محمد کرمی و نادر نادری با تلویزون مردم تی وی

man   nader

 دربرنامه این هفته جمعه 21 ژوئن 2013 برابر با 31خرداد 1392 آقایان محمد کرمی و نادر نادری فعالین حقوق بشر از کانون فریادآزادی فرانسه

- قتلهای مشکوک درون سازمانی
 
- فراراخیر 18تن از اعضای مجاهدین از کمپ لیبرتی عراق
 
- میتینگ تبلیغاتی مجاهدین در ویلپنت پاریس در تاریخ 22 ژوئن 2013
 
- و همچنین اعلام جدایی دوتن از مهمترین اعضای شورای ملی مقاومت

http://www.youtube.com/watch?v=P1-GV5Dvuwg&list=UUYVgr8xtNwWO3xi53LOCelA

دربرنامه این هفته جمعه 21 ژوئن 2013 برابر با 31خرداد 1392 آقایان محمد کرمی و نادر نادری فعالین حقوق بشر از کانون فریادآزادی فرانسه

 موضوعات بحث امروز عبارت هستند:
 
موضوع انتقال گروه سوم ار کمپ موقت لیبرتی به کشور البانی
 
- در رابطه با پیروزی تیم ملی ایران و عکسالعمل فرقه رجوی
 
-موشک باران کمپ موقت لیبرتی که علت اصلی این موضوع په کسی است
 
- قتلهای مشکوک درون سازمانی
 
- فراراخیر 18تن از اعضای مجاهدین از کمپ لیبرتی عراق
 
- میتینگ تبلیغاتی مجاهدین در ویلپنت پاریس در تاریخ 22 ژوئن 2013
 
- و همچنین اعلام جدایی دوتن از مهمترین اعضای شورای ملی مقاومت