سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار نامه ها نامه اعضای انجمن یاران ایران به مراجع قانونی آلبانی و فرانسه

نامه اعضای انجمن یاران ایران به مراجع قانونی آلبانی و فرانسه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
 

 … این جانبان همایون کهزادی ومحمود سپاهی از اعضاء سابق “سازمان مجاهدین خلق ایران” بعنوان نجات یافتگان و قربانیان این فرقه، اولاً بسیار سپازگزار هستیم از اینکه تعدای از اسیران ودربند های فرقه تروریستی رجوی را بعنوان پناهنده در کشور خودتان قبول کرده اید، زیرا این کار بشر دوستانه شما کمکی بسیار بزرگ برای نجات جان این اسیران میباشد. لذا ما بعنوان افراد جدا شده که …

 

لینک به منبع

سفیر محترم آلبانی در فرانسه

با احترامات فراوان

این جانبان همایون کهزادی ومحمود سپاهی از اعضاء سابق “سازمان مجاهدین خلق ایران” بعنوان نجات یافتگان و قربانیان این فرقه، اولاً بسیار سپازگزار هستیم از اینکه تعدای از اسیران ودربند های فرقه تروریستی رجوی را بعنوان پناهنده در کشور خودتان قبول کرده اید، زیرا این کار بشر دوستانه شما کمکی بسیار بزرگ برای نجات جان این اسیران میباشد.

لذا ما بعنوان افراد جدا شده که نیمی از عمر خود را در این فرقه بی سمت وسو گذارنده ایم و رنجها ودردهای زیادی از این فرقه کشیده ایم، توطئه های این فرقه حیله گریها چاپلوسیها و…این فرقه را به خوبی میدانیم زیرا میخواستیم که چند نکات را بعنوان کسانی که برای دوستانشان نگران هستند را به سمع ونظر شما برسانیم:

۱ پناهندگانی که در کشور شما هستند ،به کشور شما پناه آورده اند وباید زیر نظر شما کارهای روزمره و ریل پناهندگی آنها صورت گیرد .

۲ کشور آلبانی عراق نیست وهیچ کس بجز کمیساریا ودولت آلبانی حق دخالت در امور اداری این افراد را ندارد .

۳ یک قدم عقب نشینی از خواسته های این فرقه بیگمان هزار قدم جلو آمدن این فرقه بوده وکشور آلبانی را مثال عراق به جنگهای داخلی فرا میخواند.

۴ کمپهای آلبانی لیبرتی یا اشرف نیست که در آنجا بساط شکنجه واذیت وزندان را دوباره بنا کرده وافراد را دوباره زیر چکمه های خود خرد کنند.

۵ کشور آلبانی در حفاظت وتامین امنیت جانی این اسیران مسئولیت دارد ونباید اجازه دهد به آنها کسی زور گفته ویا آنها را وادار به اطاعت از خود بکنند .

لذا ما بعنوان حامیان حقوق بشر وقربانی این فرقه، امنیت جانی این اسیران را از کشور آلبانی خواستاریم ونگذارید سران فرقه، مثل لیبرتی واشرف قربانیانی که به کشور شما پناه آورده اند را زندانی ومجبور به اطاعت از خود کنند .

از آنجایی که سالیان بسیار طولانی در این فرقه بوده وبه تمام زیرو بم این فرقه اشراف کامل داریم از شما میخواهیم که به سران فرقه تروریستی رجوی اجازه ندهید که کمپ آلبانی را یک کمپ نظامی و با تشکیلاتی مثل عراق تبدیل کنند زیرا :

اولاً اگر به خواسته های این فرقه تن دهید بدونه شک آلبانی در جنگهای قومی ومذهبی به عراق تبدیل خواهد شد .

دوماً اسیرانی که به شما پناه آورده اند هیچکدام این فرقه تروریستی را نمیخواهند وبه دنبال زندگی آزاد وبه دور از آقا بالا سر هستند.

سوماً این فرقه از روز بنیانگذاری تا همین الان کارهای خود را با ترور وتفنگ زور پیش برده وباید مراقب کشور خودتان باشید به قول خودشان با فتیله پایین حرکت نکنند و وقتی که چشم باز کرده ،ببینید آلبانی به عراق تبدیل شده است.

با تشکرات فراوان

محمود سپاهی

همایون کهزادی

انجمن یاران ایران – پاریس

رونوشت:آقای بوجار نیشانی رئیس جمهور آلبانی

سفارت آلبانی در فرانسه

کمیساریای پناهندگان

جناب آقای سالی بریشا نخست وزیر محترم کشور آلبانی

متن ترجمه شده نامه فوق، توسط انجمن یاران ایران ارسال گردید.