سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها مصاحبه اقای میر باقر صداقی با تلویزون مردم

مصاحبه اقای میر باقر صداقی با تلویزون مردم

mir baghr sdaghi - Copie

درمورد چگونگی آشنایی با فرقه مجاهدین، پروسه جدایی، فرمان مسعودرجوی در رابطه با کشته شدن و خودسوزی اعضاء و وعده ووعیدهای رجوی به افراد در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی

 درمورد چگونگی آشنایی با فرقه مجاهدین، پروسه جدایی، فرمان مسعودرجوی در رابطه با کشته شدن و خودسوزی اعضاء و وعده ووعیدهای رجوی به افراد در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی .گزارشی از انچه خود شاهد خود کشی یا خود سوزی های درون سازمان مجاهدین بوده پروسه  اگاه شدن که در نهایت از سازمان مجاهدین جدا می شود 

لینک به ویدئو مصاحبه اقای میر باقر صداقی

http://www.youtube.com/watch?v=h5MKIRT4oP0ل