یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: فریادآزادی صرافپور/ابراهیمی

ابراهیمی

کنفرانس روزنامه نگاران در مجلس سنای فرانسه و شرکت اعضا جدا شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.....کنفرانس مذکور پنج شنبه 16 می 2013 برگزار شده چندین ساعت ادامه  داشت ، در خلال این کنفرانس هیئت انجمن فریاد آزادی به سرپرستی آقای جعفر ابراهمیمی با برخی از سیاستمدارن، خبر نگاران گفتگو هائی حول مسائل حقوق بشردر سازمان مجاهدین و شرایط کمپ موقت لیبرتی انجام شد....