یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات نشریات

نشریات

نشست ژنو – نتانیاهو، رجوی و سایر شرکاء

  … اظهارات تکراری و تهدیدآمیز نتانیاهو درباره نتایج احتمالی صلح آمیز مذاکرات هسته ای ژنو و همچنین دنباله روی تمام قد مجاهدین خلق از اسرائیل منجر به پررنگ شدن واکنش جامعه ملل و بخصوص ۱+۵ و آمریکا در خصوص سیاست های جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم اسرائیل و همچنین تامل بیشتر نسبت به ماهیت جنگ افروزانه و خشونت طلبانه مجاهدین شده است. واقعیت این …

میلیشیا

همه دور مجید حلقه زده بودند و دورترها روی صندلی رفته بودند. محمد درست کنار مجید ایستاده بود و ناگهان با تمام نیرو توی گوش مجید داد زد: “پاسدااااااااااار…آشغااااااااااااااال… چی از جون ما میخوایییییییییییییی… هاااااااااا … انگل. چی از جون برادر میخوای هاااااااااااااا؟؟؟ بد کرد از آن لجن بورژوازی نجاتت داد… هااااااااااااااا؟ کثافت چرا زل می زنی به چشم بچه ها؟ بی حیا سرتو بنداز پایین………..”. مجید پیشانیش عرق کرده بود ولی جرات نمی کرد آن را پاک کند. آب دهانش را قورت داد و سرش را پایین انداخت…. کسی منتظر نوبت نبود. هر کس هرچه به ذهنش می رسید در لحظه با تمام توان آن را نعره می زد و مهم نبود که مجید می شنود یا نه. “ارزش” در این نشستها فقط هر چه بلند تر نعره زدن و رگ گردن بیرون زدن بود و مطلقا کلماتی که گفته می شد مهم نبودند …

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 53 فوریه 2013

 

Ajour 53 Febvrier 2013 

 

 

 

AJ-53-fev13نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 53 فوریه 2013