سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین حذف فیزیکی

حذف فیزیکی

مازنده به آنیم که آرام نگیریم زنده یاد کریم پدرام

کنار قوزکِ پايش جرقه‌ی زردی جست و…. فقط همين! يک دم بی‌حرکت ماند. فريادی نزد. مثل درختی که بيفتد آرام آرام به زمين افتاد که به وجود شن از آن هم صدايی بلند نشد .

نمونه ای دیگر از سربه نیست کردن افراد توسط رهبری فرقۀ رجوی (مجاهدین خلق)

gafor fatahian....پرسیدم: خواهر سوسن عزیز اسدی که با ما در جلولاء بود مگر ایران رفته بود که رژیم شهیدش کرده و عکسش را اینجا زده اند و زیرش چنین نوشته اند؟ ناگهان رویش را برگرداند و به سوی عکس که نشانش دادم رفت و نوشته را که خواند گفت اشتباه نوشته اند و بعد آن را برداشت و برد داخل یکی از ماشینها گذاشت.

صفحه 2 از 2