چهارشنبه, 02 اسفند 1396

آخرین بروز رسانی: 08:11:08 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات

مقالات

نامه سرگشاده به سنای کانادا. شهرام گلستانه عضو سابقه دار سازمان تروریستی مجاهدین خلق در ساختمانهای شما بدنبال چیست؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مطلع شدیم که یکی از فرماندهان و نفوذی های سازمان تروریستی مجاهدین خلق (با نامهای دیگری همچون فرقه رجوی، ارتش خصوص صدام، شورای ملی مقاومت ایران و .... نیز معرفی میشود) بنام شهرام گلستانه ماموریت یافته تا با نفوذ در مراکز قدرت از جمله سنای کانادا اهداف و دستورات رهبران این فرقه تروریستی را دنبال کند.

تاریخچه جنایات سازمان تروریستی مجاهدین خلق کاملا مشخص است و تقریبا تمامی کشورهای آزاد جهان آن را سازمانی تروریستی و فرقه ای خطرناک میدانند. این تعریف شامل دول کشورهای امریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا نیز می گردد.

درست به همین خاطر است که به شهرام گلستانه دستور داده شده تا عضویت خود در این گروه تروریستی را مخفی نگه دارد. ...متن انگلیسی ضمیمه می باشد

پیامی به پسرعمویم اکبر معینی در آلبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


زهرا معینی، آلمان، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… من برایت آرزوی سلامتی می کنم، همچنین از شما درخواست می کنم که کمی جسارت بیشتر و کمی ارادۀ بیشتر داشته باش. اگر به این باور رسیدی که مسیری که سازمان مجاهدین طی این سه چهار دهه پیموده، نادرست بوده است، دستت را بگذار روی زانوهای خودت و بایست و روی پاهای خودت راه برو. همیشه … 

میز گرد نقد و بررسی : تهاجم سیاسی شعار جدید مریم قجر عضدانلو قسمت اول و دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۷:… از موضع سیاسی می خواهیم به این مسأله نگاه کنیم. چی شده که مجاهدین بعد از ۳۵ سال مجددا دارند شعار مبارزۀ سیاسی می دهند! این دیگر چه شعبده بازی و فریبکاری است ؟ – چرا بعد از این شعبده بازی از قول مسعود پیامی میخوانند که نفرات بیایند مریم را اثبات کنند؟ – چرا جماعت فرقۀ رجوی در آکسیونهای سوریه شرکت …

پرچم استراتژی جدید مریم قجر با لشکری از جنگ طلبان امریکائی در اهتزاز است!!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیستم ژانویه ۲۰۱۷:… در ۱۵ ژانویه ۲۳ نفر از سیاست بازان جنگ طلب که بعضا رؤیای کرسی وزارت در دولت ترامپ داشتند ولی به دلیل حمایت و رابطه با گروههای تروریستی و مشخصا فرقۀ رجوی از لیست وزرا خارج شدند، طی نامه ای به آقای ترامپ خواستار بازی دادن این فرقه به سرکردگی مریم قجر در سیاست آمریکا در قبال ایران شدند. این امضا … 

واقعیت فرقه رجوی “تیر، تیغ، تبر و تبانچه” است و دروغش به پارلمانترهای فرانسوی “دمکراسی خواهی”.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


منصور نظری، ایران اینترلینک، بیستم ژانویه ۲۰۱۷:… کیست که نداند در فرقه رجوی تنها یک قانون حاکم بود و ان چیزی نبود جز شعارتیر تیغ تبر تبانچه. مریم رجوی در ملاقات با پارلمانترهای فرانسوی تصویری رویائی از مناسبات فرقه رجوی به پارلمانترهای فرانسوی نشان میدهد تا واقعیت ذاتی این فرقه که همانا دیکتاتوریست را بپوشاند. واقعیت فرقه رجوی ان نیست که مریم رجوی به تصویر … 

قاعده بازی عوض خواهد شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 ایران فانوس، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۷:…  مجاهدین خلق، از نگاه دولت جدید آمریکا، نیرویی تروریستی هستند که از چهار دهه قبل برای ابراز وجود و باجگیری، از آمریکا ستیزی و خشونت مقدس، آغاز کردند و این دو مورد همچنین خساراتی که به جامعه ایرانی وارد کرد، بیشتر از خسارت هر متجاوزی در طول تاریخ ایرانیان است. اما در ارتباط با چرخش جدید و فاز تهاجم سیاسی و این که …

راه اندازی فاز سرنگونى، شیادى رجوى و خانمش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… واقعیت این است که رجوى با حربه سرنگونى، بسیارى از جوانهاى صادق و آزاده مردم ایران را به عراق کشاند و به کشتن داد و با وعده هاى دروغین، تشکیل ارتشى تحت امر و مزدور یک دیکتاتورى که هزار برابر جنایتکارتر و سبوع تر در حق مردم خودش و همسایگانش نسبت به آخوندها بود تشکیل داد و خودش را غلام …

نامه سر گشاده به عالیجناب ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۷:… مگر دولت البانی تعهد نداده بود که برای اسیران کارهایی را که گفته بود انجام دهد از یاد دادن زبان . معالجه  .وحق انتخاب دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل خود به کشورهایی که آنها را میپذیرند، پناهنده شوند اما، خبر های نگران کننده ای … 

پیشنهاد مزدوری به دولت جدید آمریکا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 مهدی سجودی، ایران فانوس، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۷:…  اصلا گیریم همه سلاحهایت را پس بگیری، با کدام نیروها میخواهی حمله کنی یا هرگونه حرکت نظامی. و این همان حرف همیشگی تمام اعضای جدا شده می باشد که میخواهند به گوش همه برسانند که این سازمان در همه شرایط به فکر نظامیگری و برگشت به همان استراتژی مسلحانه و جنگ و خون ریزی و خشونت طلبی، هست …

رئیس مجلس و نماینده گان محترم مردم فرانسه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

خانمها و اقایان: تنها گناه ما اعضاء سابق این فرقه اینکه از این فرقه جد اشده و با مصاحبه و مقالات خود دست به افشاء جنایتها و بیان ماهیت مناسبات فرقه گرایانه این فرقه زدیم و به همین خاطر بارها در همین شهر پاریس توسط تیمهای تروریستی اعزامی شخص مریم قجر از اردوگاه اور سوراواز مورد خمله قرار گرفته ایم که اسناد وقربانیان؛ شاهدان این اعمال تروریستی فرقه رجوی داعشی موجود هست و حتا چندین پرونده در اداره پلیس فرانسه به این خاطر تشکیل شده است

نامۀ حسین نژاد به رئیس و نمایندگان مجلس ملی فرانسه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

رهبری سازمان مجاهدین خلق که مقر فرماندهی وی در شهرک اورسوراواز در حومۀ پاریس می باشد با دستور حمله به اعضای جدا شده و تهمت ها و تبلیغات دروغین در واقع اقدام به ترور شخصیت علیه ما اعضای جدا شده از سازمان کرده و متوسل به خشونت و تهدید و ارعاب و تلاش برای ترور ما شده و بدینگونه حاکمیت و قانون دولت فرانسه را نقض کرده است و با این اقداماتش اعضای جدا شده  را تهدید می کند تا با ارعاب و ترساندن جلوی آزادی بیان آنان را گرفته و مانع افشاگریها و فعالیتهای سیاسی آنان گردد

نامۀ حسین نژاد به رئیس و نمایندگان مجلس ملی فرانسه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

رهبری سازمان مجاهدین خلق که مقر فرماندهی وی در شهرک اورسوراواز در حومۀ پاریس می باشد با دستور حمله به اعضای جدا شده و تهمت ها و تبلیغات دروغین در واقع اقدام به ترور شخصیت علیه ما اعضای جدا شده از سازمان کرده و متوسل به خشونت و تهدید و ارعاب و تلاش برای ترور ما شده و بدینگونه حاکمیت و قانون دولت فرانسه را نقض کرده است و با این اقداماتش اعضای جدا شده  را تهدید می کند تا با ارعاب و ترساندن جلوی آزادی بیان آنان را گرفته و مانع افشاگریها و فعالیتهای سیاسی آنان گردد

استراتژی جدید مریم قجر عضدانلو ( فاز تهاجم سیاسی ) این بار به دست یک امریکائی به ثمر رسید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

senator-john-mccain-mojhedin-khalq-maryam-rajaviمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۶:… استراتژی جدید مریم قجر عضدانلو این بار در خاک آمریکا پرچمش بر افراشته شد، آنهم به دست سناتور جان مکین!!….موضوع از این قرار بوده که وقتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات برای مجلس سنا هم برگزار می شده سران فرقه کل تشکیلات خود را در سراسر آمریکا بسیج می کنند که به ایالت آریزونا …

نامه مجدد برای برادرم میر واقف و آرزوها و دعاها من

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

نامه مجدد برای برادرم میر واقف و آرزوها و دعاها من

 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۶:…  یادت هست داداش وقتی در کمپ تیف برای اولین و آخرین بار مرا ملاقات کردی من گفتم در مجاهدین شکنجه است و به رسم روز عاشورا گفتم داداش  اینجا جای ما نیست بخاطر اینکه مطمئن شوی از من پرسیدی پس شکنجه گر هم بوده اسم چند شکنجه گر هم را نام ببر من هم اسم اسدالله مثنی و نجف کریمی را …

محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای مقاومت حلب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای مقاومت حلب

 

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  این روزها فلش مبارزه کاملا عوض شده وهمه این سازمان روی حلب متمرکز هستند زیرا در حال حاضر حلب مهمتر است البته این سازمان از عربستان گرفته تا حلب وعراق هر جایی که جنگ باشد حظور دارد زیرا شاید کاسه اشی ازاین میان به انها برسد مثلا چه میدانم قرارگاهی تفنگی یه جایی برای پنهان شدن حال اقای محدثین …

تلاش فرقۀ رجوی با شعار جدید «تهاجم سیاسی» برای جلوگیری از فروپاشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


زهرا معینی، زنان ایران، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۶:… قبلاً با رفتن به عراق وتشکیل ارتش آزادیبخش و وعده سرنگونی در عرض ۶ ماه و از بین بردن افراد معترض خودش که مخالفش بودند ماهیت ضد ملی و ضد آزادی خودش را نشان داده بود. رجوی درزمینۀ حقوق وآزادی های اجتماعی اعضای سازمان نیز کارنامه ای به مراتب سیاه تر، از خود بجا گذاشت. برای تحقق شعار کذایی سرنگونی …

عربده کشی های مهدی ابریشمچی در آلبانی!!!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیستم دسامبر ۲۰۱۶:… مهدی ابریشم چی در نشست های مختلف به افراد می گفت: اگر گردن گلفتی بکنید، مثل آب خوردن سرتان را زیر آب می کنیم! در اشرف شما را توی گودالی می اندازیم و یک گونی هم آهک رویتان می ریزیم!…..آنقدر توان و قدرت داریم که تمامی مسائل حقوقی شما را خراب کنیم و وضع شده های قدیمی مانند آنهائی که اروپا هستند یا …

«آزادی بیان» ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 


 رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۶:… این عمل ناشایست به شدت موجب اعتراض خبرنگار واقع شد و به جر و بحث در پشت درب سالن منجر گردید و سرانجام باعث شد شوی پشت درهای بسته هم  تعطیل شود و مریم قجر سراسیمه سالن را ترک کند و برای دیدار با آقای دپره که برگزار کننده به اصطلاح کنفرانس حقوق بشر! بود به دفتر ایشان رفته …

باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 


 سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، ۲۰۱۶:… آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایتان برای خود سازی پایه ها …

استراتژی جدید مریم قجر عضدانلو ( فاز تهاجم سیاسی ) بثمر رسید!!!! (قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 


mojahedin-khalq-rajavi-cult-support-isis-in-paris-20165محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶:… چوب حراج زده اند به سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران!! اما کو خریداری ؟؟ همانا که لیاقت همان وهابی ها را دارند …تظاهرات عظیم !! ۱۰ نفره آدمخواران رجوی در پاریس در اعتراض به سقوط حلب. آدمخواران حلب و داعشی و رجوی از سوی عربستان حمایت مالی می شوند…این روز ها تمامی سایت ها …

صفحه 10 از 92