جمعه, 03 آذر 1396

آخرین بروز رسانی: 11:21:59 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات

مقالات

فهم دو ضد ارزش درون مناسبات مجاهدین درابتدای ورود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد....یک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا با دشمن عوض کرده واشتباه گرفته اند وبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است شب اکیپی که باهم رفته بودیم را صدازدند مسئول نشست طوری صحبت میکرد که دیدم هیچ روح وروانی وقلبی دراین ادم نیست گفتم ببخشید اینطور که شما صحبت میکنید احساس میکنم ما نباید روح وروان داشته باشیم ادمی درلحظه اول که ازمادرمتولد میشه دنبال مادرشه.....

اخرین روز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد...بهشون گفته بودم اگه فکر میکنید بنده تمام عمرم رادرسازمان گذروندم والان دردوران پیری باانواع بیماریها روبرو هستم واگه بیرون بروم توان اداره خودم راندارم وزندگیم فنا شده درتنیجه تن به هرذلتی میدهم سخت دراشتباهید ولی فکر میکردن بلف میزنم وفکرمیکردند چون هتل مهاجروسپاه ومالکی ان بیرون ایستاده ما خودراازترس خراب میکنیم وقتی برگه راجلوام بگذارند جازده وتسلیم میشوم نمیدونستند که گذاشتن برگه دیگه ردکردن مرزسرخه منهم گفتم تعهد بی تعهد ...

 

جابجايي اجباري در فرقه رجوی ایا امکان پذیر است ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....مگر ميشود كه كسي كه بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه كامل وناداني كامل بسر ميبرد وقتي چشم خيلي ها با دنياي بيرون وواقعيتهاي بيرون باز شده ديگر نميشود آنها را در قوطي به قول خودشان استريليزه نگه داشت . دنياش جبر فرقه بر نفرات وانسانهاي بيگناه به پايان رسيده ، حتي اين را هم گفتم كه نفرات را باز هم مثل ليبرتي واشرف در مكاني محصور كنند . ديگر چشمها به روشنايي بازشده وديگر اين چشمها تحمل تاريكي را ندارد . من از جنس خود اينها بودم واين را ميتوانم درك كنم.....

اخلال در ریل کار پناهندگی با شیوه هویچ و چماق

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد  ...پلیس درخروجی هواپیما مراد ستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی را نگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم...یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند پناهندگی راخیلی زود درست میکنیم البته باحقوق ماهیانه گفتم اگه قبول نکنم چی جواب داد مجاهدین انقدرقدرت دارند که نگذارند درهیچ کشوراروپایی پناهندگی بگیری....

فشارو تهدید در تشکیلات فرقه رجوی در البانی بر افراد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

...شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و....  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان بکنی که درست میگوید مارک مزدور و نفوذی و خیانت کار میخوری و بعد از آن نشست جمعی و فشار روحی روانی شروع می شود .اگر سکوت کنی بازهم همین شرایط را داری ،برای اینکه دست از سرت بردارن و مارک و شکنجه روحی نشوی میگویی حرفهای که در رابطه با مناسبات میزنند واقعی نیست ....فرار فرماندهان آنها گواه همین حقیقت است. کسی حاظر نیست نام خودش را برای این فرقه خراب بکند ....

گیرم گلاب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گلهای پرپر است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد....بنده درسال50با اسم سازمان مجاهدین اشنا شدم درسال53بایکی ازنفرات تماسم برقرارشد که درسال54دردرگیری کشته شد درتظاهرات ضدسلطنتی با اکیپ های سازمان بودم سال 61دستگیروسال66ازطریق ترکیه با خودسازمان به عراق رفتم وسال93ازسازمان خارج شدم دراخرین نشست به مسولین گفتم میروم با من کارنداشته باشید منهم کارندارم ولی اگه کارداشته باشید منهم عکس العمل نشون میدم دراین سه سال انواع اذیتها راکرده است...

طرح 10 ماده ای آزادي و برابري زنان در ايران فردا و برخورد های دوگانه مریم قجر با زنان فرقه *

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

از فروشگاهگ فرقه در ليبرتي يك شلوار و تي شرت خريده بودم كه وقتي آن را پوشيدم ديدم كه همه مسئولين دارند چپ ،چپ نگاه مي كنند پس از چند لحظه به دفتر احضارم كردند و با لحن خيلي بدي بهم تذكر دادند كه اين فرم ارتش نيست و نبايد بپوشي گفتم كه فرم ارتش را خيلي وقته كه كنار گذاشتيم در ثاني من اين را از فروشگاه سازمان تهيه كردم خودتون در معرض فروش قرار دادين اگر خوب نبود آنرا وارد نمي كردين ديدن كه هوا پس است بهم دستور دادن كه فورا برم آن را دربيارم و به مسئولم بدهم تا برود برام عوض كند كه وقتي الان فكر مي كنم خنده ام ميگيرد كه چقدر سران فرقه مي خواستند ما را درمحدوده افكار عقب مانده خودشان نگه دارند ،

بهمن 97 چه شامورتی بازی دیگری است !؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

اري ،چرا اعضا حاضر به ادامه وهمكاري ودادن تعهد مجدد نيستند ؟ چرا بايستي خود رهبر فرقه وارد شود ؟ با مشخص كردن زمانبندي از آنها در خواست كند . از طرف ديگر خود ملكه نيز با گذاشتن نشستهاي كوچك با اعضاي رده پايين ! و متوسط بدون حضور فرمانده هان ، خود وی تك به تك بدنبال اين افراد باشد . اينها سئوالاتي است كه هر فردي از خود ميكند موضوع چی است و چی شده ؟

 

مگر همين اعضا نبودند ونيستند كه رهبر فرقه در رابطه با آنها ميگفت گلهاي سر سبد ايران زمين ، گوهرهاي بي بديل ، نواميس آرماني وايدئولوژيك،سرمايه تاريخ وخلق ايران زمين ووووو

حال چه شده كه به اين نقطه رسيده است ؟البته بگذريم اين شعار مسعود رجوي بوده وهست كه ميگفت (در نشستهاي مختلف به عنوان شوخي آن را بيان ميكرد وطبق گفته خودش وساير رهبران هيچ حرف او شوخي نبوده ونيست ) .: فرزند عزيز نورديده از دبه كسي ضرر نديده

متن پیاده شده مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا، آلبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ایمپکت، تیرانا، آلبانی، سی و یکم اوت ۲۰۱۷:… منوچهر عبدی:  راستش نمیدانم مگر در دنیای بیرون اگر کسی بخواهد خانواده اش را بعد از پانزده یا بیست سال ببیند آن هم با تماس اینترنتی، این جرم است؟ یا مثلا یک خانواده ای در شیراز. یک مادری که دم مرگ است بیست سال یا پانزده سال بچه اش را ندیده و میخواهد فرزندش با او تماس بگیرد. حالا این جرم است؟ … احسان بیدی: اصلا. این یک دروغ واضح است. شما نگاه کنید. هر کسی. اگر مسعود رجوی را بعنوان رهبر عقیدتی اش قبول نداشته باشد. و هر کسی اگر مخالف مسعود رجوی باشد. خود خدا هم باشد. اگر قبولش نداشته باشد میشود “مزدور اطلاعات”.

10شهریور 1392 کشتار اشرف لکه ننگی بر پیشانی مسعود رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

. رجوی راستی صبح به صبح خودتو توی آیینه اصلا نگاه میکنی ؟ چی میبینی ؟ غیر از هیولا چیز دیگری میبینی ؟ میگن آدم توی تنهایی جلوی آیینه با وجدان خودش حرف میزنه گرچه من بعید میدونم تو اصلا وجدان داشته باشی . منظورم وجدان و شرافت است . گرچه به قول خودت دستگاه تو مرد سالاره هیج کدوم رو نداری . هر طور فکر میکنم کسایی که تمام دنیای خودشون هستی و نیستی خودشون رو سالیان ریختن به پای تو و اون حرفای بی سر و ته که بلغور میکردی ، چطوری اینا برات یک شبه مزاحم شدند ، این تصمیم رو گرفتی که باید از سر راهت برداشته بشن رو نمیتونم درک کنم ؟!

آلبانی با درخواست مریم رجوی برای استقرار مجاهدین خلق در شهری دورافتاده از تیرانا مخالفت کرد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


احسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، تیرانا، سی ام اوت ۲۰۱۷:… مریم رجوی به موازات این اعمال غیرقانونی در البانی، برای اعمال بیشتر کنترل نیرو و آب بندی کردن فضای تشکیلاتی فرقه مجاهدین به دنبال این بود که مقر اصلی استقرار نیروهای مجاهدین در محله های مختلف تیرانا را به شهر دورافتاده ای در ۳۰۰ کیلومتری پایتخت این کشور منتقل کند ، چرا که دیگر امکان دسترسی خانواده های قربانیان، چه از   …

مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی


Ehsan_Bidi_Manucher_Abdi_Tiran_Impact 90ایمپکت، آلبانی، سی ام اوت ۲۰۱۷:… آقای بیدی در مورد داستان زندگی خودتان و چگونگی عضویتتان در سازمان مجاهدین خلق بیشتر توضیح بدهید. احسان بیدی: من توسط دائی و فامیل که هوادار سازمان بودند و به این راه کشیده شدند با سازمان آشنا شدم. دو تن از دائی هایم از فرماندهان سازمان بودند که در این راه کشته شدند و به همین خاطر یک سری مشکلات برای خانواده ام پیش آمد توسط حکومت ایران … 

غسل در صحنه؟!!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


....هر كجا كه برادر مجاهدي در كنارشان بود در خیابانهای آلبانی وا مي ستادند ميگفتند من 3 تا لحظه جنسی داشتم يا اينكه 10 لحظه جنسی داشتم . مهم نبود نفر چه كسي همراهش می باشد . مثلا براي خود من پيش آمده بود صد مرتبه كه نفرات بالاي 40 سال سابقه مي امدند مي گفتند ما لحظه جنسی داشتيم، من از خجالت آب ميشدم كه نفري كه 40 سال سابقه دارد بيايد جلوي من اين لحظات رادر خیابان بخواند يا بگويد .....

زنان شکنجه گر وجنایتکاران شقی در سازمان مجاهدین خلق چگونه بوجود آمدند؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF


 محمد کرمی، وبلاگ عیاران، شانزدهم اوت … دیدگاه مسعود رجوی و دیگر زنان وی این بود که : زن به شوهرش خیانت نمی کند و گوش به فرمان است و زنی که به شوهرش خیانت کند جزایش مرگ است. بارها و بارها سردسته شقی ترین جانیان یعنی مهوش سپهری گفته بود هر زن شورای رهبری بخواهد خیانت کند و جدا بشود خودم او را می گذارمش کنار باغچه و سرش را از تنش جدا می کنم. مسعود رجوی که …

جذب نفرات به فرقه رجوی با فریب پست و مقام !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.....سازمان قبل از جنگ امريكا با عراق دفترهايي در بعضي از كشورها داشت ، يا اينكه قاچاقي در بعضي كشورها داشتند مثل تركيه ، پاکستان ، کشورهای حاشیه خلیج فارس ...ولي فرماندهي را از كشورهايي مثل خود عراق يا المان انجام ميشد . در تركيه نفراتي بودند كه باجذب نفرات ايراني وگرفتن تا حدود 2000 دلاري براي هر نفر اين كارها انجام مي دادند، مهم هم نبود که طرف مقابل چه کاره هست . سازمان فقط دستور داده بود كه نفرات ،به هر صورتي حتي با دروغ برای جذب وبه ارتش بپيوندند .....

مواردی ازجامعه بی طبقه توحیدی سازمان مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

arme faryad azdi...تا قبلش ايرادهايي را ميديدم ولي از آن ميگذشتم وميگفتم ايرادهاي ده شاهي است ، ولي با ديدن اين مكانها وامكانات فهميدم كه دولت فهيمه مريم قجر به اين صورت ميخواهد جامعه بي طبقه توحيدي را در ایران آینده راه اندازي كند ؟! اين چيزها كه ديدم مواردی  يك از ميليون بود . دوست دارم كه نفرات روزي افشاگري كنند وخودشان واقعیت ها را به مردم بگویند كه اين سازمان با دروغ ودقل چه كارهايي نكرده . نمونه بارزش هم سنگر مسعود رجوي بود كه در اشرف پيدا شد كه ميليونها دلار خرج كرده بودند كه اين ديو را زنده نگه دارند . بله اين است رهبر آينده ايران....

سخني با فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مگر شما نيستيد كه به نفرات پول مي دهيد، مقاله ها را جلوي آنها مي گذارید و از آنها سوال  می كند كه اينها را كی نوشته هر كه بگويد جايزه دارد ! اگر دروغ است پس این بازی ها چی هست . روزي كه از فرقه بيرون آمدم با خودم عهد کردم واقعیت را بیان کنم به هيچ عنوان مطالبي به دروع نگويم . بدلیل اینکه سالیان که درون تشکیلات فرقه بودم بجز دروغ و ریا چیزی ندیدم و نشنیدم . از دروغ گفتن و حتی کلمه دروع متنفر هستم .خودتان ميدانيد كه موضوعاتی را كه در مقاله ها بچه هاي جدا شده مينویسند تماما وبدون كوچكترين دروغي نوشته ميشود.

حيرت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در حيرت اين بوديم كه چه شده  نفر مهمي به اين سطح يك دفعه از فرقه كشيد بيرون دليل اين بود كه اين علامه كه به سخن خودش فريب حرفهاي زيباي آنها را خورده است واينكه از هر كه ميپرسيده دل از شكوه وشكايت از اين رهبران خودكامه فرقه ميزند واينكه در مناسبات آنها جز نيرنك وفريب وبي اعتمادي چيز ديگري نيست يك حرف اين علامه براي من خيلي زيبا بود كه خودم هم بارها در مناسبات مجاهدين ديده بودم اين بود كه گفت موقع نماز شد ديدم كه كسي بلند نميشود نماز بخواند اين تا شب ادامه داشت موقعي كه سوال كردم گفتند همين كار ما عبادت است....

مصطفی و سمیه محمدی؛ روایت پدر و دختری كه مجاهد خلق شدند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

س2س1 آیدا قجر . ایران وایر  :  پیش تر از آن، چند روز بعد از دستگیری مریم رجوی، «خواهر مریم» با مصطفی محمدی درکانادا تماس می‌گیرد تا هواداران را جمع کند و مقابل سفارت فرانسه تجمع برگزار کنند. «صدیقه حسینی» که در دوره‌ای جانشین مسوول اول سازمان مجاهدین بود نیز در تماس با او، خبر خودسوزی دیگر هواداران را در شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری مریم رجوی به مصطفی می‌دهد و می‌گوید: «چرا بی‏کار نشسته‌ای؟» ..مصطفی محمدی هم پاسخ می‌دهد: «برای نجات فرزندانم، من هم خودسوزی می‌کنم.».چندروز بعد با او تماس می‌گیرند و می گویند: «انشاالله مبارک است. ساعت ۱۰ خودت را آتش بزن.»آن‌ها منتظر بودند تا هماهنگی با خبرنگاران انجام شود. این اقدام مصطفی، اعتماد سازمان به این هوادار را چندین برابر کرد و از او در نگاه‌شان، «پدری قهرمان» ساخت.

هفت روز فعالیت های روشنگرانۀ اعضای جدا شده از فرقه رجوی در پاریس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

IMG-20170625-WA0075 ( برای مشاهده عکس ها روی ان کلیک کنید )....دهها هزار برشور، اطلاعیه ،تراکت، نشریه به زبان فرانسه پخش و نصب شده و همچنین دهها ملاقات با نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی و نمایندگان پارلمان فرانسه انجام شد به علاوۀ صحبت با هزاران شهروند فرانسوی مبنی بر افشای ماهیت واقعی این جریان و فرقۀ تروریستی...

صفحه 4 از 87