سه شنبه, 21 آذر 1396

آخرین بروز رسانی: 09:23:43 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: صفحه اصلی

مریم رجوی گردن درد نگیری

...

از بس توی کارش که وطن فروشی و خیانت به وطن و نوکری واسه اجنبی هست استاد شدن خیال میکنه همه مثل خو...

افشای طرح توطئه تازه فرقه بی مصرف بدون خلق!

افشای طرح توطئه تازه فرقه بی مصرف بدون خلق!

فرقه در نظر دارد اعلام کند که دو دیپلومات سفارت های ایران در فرانسه و هلند فرار کرده اند و به فرقه ب...

امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر ا...

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

..... هرروز صبح دائما يك بريف خود ساخته براي ما به اسم پيروزي مياوردند ودر اين ارتباط ميخواندند اما ه...

شوراي مركزي يا خمیه شب بازي فرقه رجوی

. ... را كه همين شوراي به اصطلاح رهبري وبعد مركزي حتي اجازه ديدار با فرزند پسر خود را نداشت وبايستي تح...

يك سئوال از رهبر جامعه بی طبقه توحیدی؟

دريك كلام بايد گفت مزدوري وجاسوسي براي فرقه ،اين فرقه براي ايجاد تفرقه وجدايي بين افراد جدا شده تا ح...

ماجرای رضا ضراب و سکوت مشکوک فرقه مجاهدین

ماجرای رضا ضراب و سکوت مشکوک فرقه مجاهدین

 

 این ساده لوحی است اگر فکر کنیم رودلف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و مایکل موکاسی، داد...

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنی ؟

مگه این همه بگیر ببند کردید اشرف و لیبرتی ازتون تضادی حل کرد نه وضع بد از بدتر شد این تو بمیری از او...