یکشنبه, 30 مهر 1396

آخرین بروز رسانی: 09:22:39 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: صفحه اصلی
اولین اثارتبعیض مثبت

اولین اثارتبعیض مثبت

....دعوای ما سرارزش هاست . نه مبارزه وکم اوردن . درمبارزه عمرم را روی سازمان برای نجات ملتم سرمایه گ...

سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

چرا مجاهدین یکدفعه حرف ترامپ را زده وحمایت کردند دراین مقاله به همین موضوع میپردازم ..... یک روزگفتند ...

جشن حقارت فرقه رجوی در البانی بعد از موضع گیری ترامپ علیه ایران

بعد از سخنرانی پانزده دقیقه ای ترامپ که بلافاصله مریم قجر بیاینه داد .در مقرهاي فرقه در البانی جشن و...

تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی

تحمیل انقلاب وشروع شکنجه های جسمی وروانی

.... یک روز دیدم که تمام فرماندهان وتمام زنها رفتن نشست برایم خیلی غیر عادی بود برگشتن وصبح که صبحگاه...

هشدار به مردم و دولت آلباني

فرقه رجوي فرقه بسيار كثيف وناصادقي است كه موريانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وكاري ميشوند . شا...

حمله عراق به کویت ، به ِگل نشستن سازمان مجاهدین

حمله عراق به کویت ، به ِگل نشستن سازمان مجاهدین

. ... اگه به فلسفه وجودی مجاهدین نگاه کنیم برای جنگ تشکیل شده بود . درارم هم همینه مجاهدت وسلاح ودرعمل...

شرح حال یکی از نشست های زهرا مریخی

بحث کلی نشست درباره مسئولیت پذیری بود یه دفعه زهرا مریخی یه برگ زد روی میز،  کلا بانک ۲۱ خیلی ها ...

اسطوره ها و سمبلهای اقای رجوی

اسطوره ها و سمبلهای اقای رجوی

......چرا دراینجاها که میرسد سکوت می کنید چرا یکبارنشد ازاریوبرزن وخواهرش یوتاب تعریف و تمجید شود ؟ ...