دوشنبه, 30 بهمن 1396

آخرین بروز رسانی: 10:13:02 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

دوجایی خوری سازمان مجاهدین (وگربه ای که نعره شیرمیکشد)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

IMG-20180129-WA0004رفراندوم بعنوان خواسته نهایی ؛ ازورود افراد فرصت طلب وخشونت گرا به صفوف خودجلوگیری کنید انها توسط حکومت سازماندهی میشوند ؛خواهان پرهیزازخشونت شده ؛ خشونت ومرگ را میراث نظام ولایی خونده وگفته ازشعارهایتون پاک کنید ؛ خواهان اعتراض واعتصاب شده است...

يا رومي رومي يا زنگي زنگي اقای سیامک نادری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

من دلايل شما را براي مزدور خواندن آنها را نميدانم آيا با سايتهايي كه در اروپا بيش از 20000 هزار بيننده دارد مصاحبه كردن ويا مقاله نوشتن مزدوري است ؟به کجای شما برخورده است ؟ نکند شما اشتباه تشريف آورديد پس لطف كن دوباره برگرد به جايي كه بودي در همان فرقه.... یعنی زمانی که درساحل امن لمیده بودید ، ولي نميخواستيد دست تو جيب خود بكنيد که به این دوستان کمکی بکنید ....

افشای ماهیت درونی تشکیلات فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مالک

جان اعضا برايشان  مهم نبود وهميشه ميگفتن شما مال خودتان نيستيد .شما مال رهبري وخلق هستيد .نه خلق و رهبري .حتي وقتي داستان های اتمي را افشا ميكردن درنشستهاي  سياسي من خودم شخصا سوال كردم كه ايا اين افشاگريها دردسربراي مردم نمي شه ايا مردم زير فشار نميرند ... .گفت قيمت ازادي را خلق بايد بدهد .يعني برايمان مهم نيست كه چي برسرمردم مياد مهم منافع سياسي خودمان  مدنظر است نه چيز ديگر ...

بورشدن کفتارزنده خواروکرکس نوک دراز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد

کفتارزنده خواروکرکس نوک درازسه وجهه مشترک دارند هردوخواهان قدرت هستند برای رسیدن بقدرت هربلایی راسرمملکت میاورند وتادلتون بخواهد مثل اخوند ها ضد ایران وایرانی هستند وارزو وامیال خود را دراویختن به ریش ترامپ جستجو میکنند وکارشونم اینه که بوی گند تپاله رابجای گلاب بملت قالب کنند یک فامیل داشتیم هفت پسرداشت گفت همه پسران من یک وجهه اشتراک دارند گفتیم چیه گفت همه مثل تپاله گاو میمانند ...

دو جنسه ها دردرون مجاهدین چه کسانی هستند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد

پس ما با سه تیره دردرون مجاهدین روبرو هستیم که نمودارتشکیلاتی درزیر اورده میشود

درراس کفتارزنده خوار وهمردیف او پلنگ صورتی

مادینه های رام که درراس ان شورای شکنجه قرارداردوتعدادی هم شکنجه گرند

نرینه های وحشی یا مردها که پاک کننده ها وادمکشان وشکنجه گران از توی انها بیرون امد

دو جنسه ها که معلوم نیست نرینه هستند یا مادینه

همايش همبستگي با سيرك مريم قجر در کلیسا تیرانا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

کلیسا(کلیسای بزرک شهر تیرانا در البانی )

فرقه چونكه اوضاع را خراب ديده ودرليستتروریستی دولت البانی قرار گرفته است . براي اينكه از قافله عقب نماند با مزدوران حقوق بگير خودش يك كنسرتي در بزرگترين كليساي شهر برگزار كرده كه در اين كليسا تعدادي از فاسدين آلباني وتعدادي هم از خبرنگارها را دعوت كرده بودند . اين را هم بگويم طبق شنيده ها از يك خبرنگار او ميگفت كه من هم وتعدادي را هم دعوت كرده بودند ولي از ترس واينكه اين سازمان تروريستي است وانگ وبرچسبي بهشان نخورد نرفته اند .

يك پرسش بسيار ساده از سران فرقه مسعود رجوى

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

جمشید تفریشی....بيش از ٢٥ سال متوالي هست كه با دهها فاكت مشخص اثبات كرده ام كه فرقه رجوى بنا بر خواست و اراده استعمار بين الملل بطور دربست در خدمت جمهورى اسلامى هست. ....اگر مسعود رجوى زنده هست اين روش پيغام تصويرى كه بسيار كارسازتر و بسيار تأثير گذارتر هست ، چرا كه شما با عقل نداشته خود را عقل كل مى ناميد ، چنين نكرديد. ميفرماييد مشكل امنيتى دارد ! كه اين هم يك دروغ هست. اولا شما سوپاپ اطمينان رژيم هستيد و رژيم براى بقاء به شما نياز دارد ....

ایا بین سازمان مجاهدین واسرائیل رابطه ای وجود دارد ؟؟؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد

سوالی که برای بنده پیش امد این بود مرداک که حاضرنبود با رئیس جمهورامریکا حرف بزند چرا اجازه میدهد انهم بمدت 15سال علیرضا جعفرزاده نماینده مجاهدین درامریکا وابریشمچی ومحدثین وصمصامی مستمرباتلویزیون فاکس نیوزمصاحبه واینقدرهم اتم حاکمیت دینی راپوشش میدهددراین مقاله میخواهم به همین سوال دیرینه خود که سوال دیگری رادرطی بیست سال گذشته درذهنم بود وجوابی برای ان نداشتم که انهم ازاعتماد بنده به کفتارزنده خوارنشات میگرفت جواب بدهم وجواب رابه صورت سوال مطرح میکنم هرکس به میل خود برداشت خود راداشته باشد...

خاطره با محمد رجوي در آلباني

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بهمن اعظمی

 در میدان اسکند بیک چشمم به كسي خورد كه باعث تعجبم شد ! بله چشمم به محمد رجوي فرزند مسعود رجوي خورد كه تنها بود ومن كه از قبل آشنايي با اوداشتم پيش او رفتم وسلام عليك كردم وگفتم كه تو اينجا چكار ميكني مگر تو هم در آلباني هستي گفت بله گفتم پايگاه شما يا محل سكونت سازماني تو كجاست خنديد وگفت بيرون از سازمان هستم وتكي زندگي ميكنم وخانه تكي دارم گفتم چرا خانه تكي گرفتي ؟ مگر كسي نيست كه با تو زندگي كند؟ ادامه دادم که مگر پدرت رهبر سازمان نيست كه تو تكي زندگي ميكني ؟ يكهو آهي كشيد ويك لبخندي زد وشروع به حرفهاي ركيك زدن به فرقه كرد

خاطره با محمد رجوي در آلباني

يادم هست كه چند ماهي بود كه به آلباني آمده بودم آن روزها مثل الان نبود كه نفرات كه ميخواند بيرون بياينند بايد دو نفره باشند يا بيشتر آن موقع نفرات تكي هم ميتوانستند تردد كنند ومن هم بعضي از مواقع تكي براي گردش به ميدان شهر تردد ميكردم يادم هست كه يك روز كه به ميدان اصلي شهر كه به اسم ميدان اسكند بيك است رفته بودم . چشمم به كسي خورد كه باعث تعجبم شد ! بله چشمم به محمد رجوي فرزند مسعود رجوي خورد كه تنها بود ومن كه از قبل آشنايي با اوداشتم پيش او رفتم وسلام عليك كردم وگفتم كه تو اينجا چكار ميكني مگر تو هم در آلباني هستي گفت بله گفتم پايگاه شما يا محل سكونت سازماني تو كجاست خنديد وگفت بيرون از سازمان هستم وتكي زندگي ميكنم وخانه تكي دارم گفتم چرا خانه تكي گرفتي ؟ مگر كسي نيست كه با تو زندگي كند؟ ادامه دادم که مگر پدرت رهبر سازمان نيست كه تو تكي زندگي ميكني ؟ يكهو آهي كشيد ويك لبخندي زد وشروع به حرفهاي ركيك زدن به فرقه كرد .گفت كه اينها همه سكت هستند یک فرقه ! درغگو ناصادق هستند .بعد به من گفت كه تو كه داخل اين فرقه هستي ايا صداقتي در آن ميبيني ويكهو ازاين حرفهايي كه او ميزد تعجب ميكردم. كه چرا پسر مسعود اين حرفها را ميزند به فكر لحظه فرو رفته بودم که رو کرد به من و گفت مگر خودت در اشرف وليبرتي نبودي كه اين همه آدم را به كشتن داد ند با تبليغات دروغين خود شان بتوانند از اين موضوع استفاده كنند خطاب به من ادامه داد وگفت چرا در اين فرقه موندي ؟ چرا از اينجا نميري به اوگفتم كه من الان در شرايط اين نيستم كه بتوانم در بيرون مسائل خودم را حل كنم . به او گفتم كه من در ايران زندگي كردم ومثل تو نبودم كه در اروپا و شرایط زندگيانها را بدانم برای من خیلی سخت است نمی دانم در خارج از فرقه چطور باید تنظیم کنم .این را ميداني تازه سازمان در هر صورت بخاطر اينكه فرزند مسعود هستي تو را ساپورت ميكند ولي من كسي را ندارم والا در فكر رفتن هستم بعد از اين صحبتها به من گفت من بايد بروم . يادم هست كه بعد از رفتن او هنوز در تعجب بودم كه پسر مسعود رجوي در بيرون است يادم است كه با شلوارك حتي بيرون آمده بود كه خود اين كار يعني توهين به فرقه ونشان دادن اعتراض به فرقه وانقلاب مريم قجروحتي يادم است كه شب هم كه ميخواستم بخوابم حرفهاي او در گوشم بود ونميدانم چي بود كه ميگفتم كه شايد خدا اين را در راه من قرار داده كه من بتوانم مسير خودم را دوباره انتخاب كنم بله از طريق فرزند رهبر فرقه چون او پدرش را بيشتر از همه ميشناخت ودرست هم ميگفت كه او مسئول كشتار در اشرف وليبرتي بوده . خود همين ديدار بود كه انگيزه من را براي رهايي از فرقه بيشتر كرد وديگر بيشتر به اين موضوع پي بردم كه اين فرقه جزبيشرافتي براي ما چيزي ديگر به ارمغان نياورده درست است كه پسر رهبر فرقه است ولي دليل نميشود كه خلق وخوي او ورفتار او را به ارث برده باشد برعكس او با پدرش 180 درجه فرق و زاويه داشت الان نميدانم او در كجاست نميدانم كه چكار ميكند آيا بلايي سرش آورده اند يا اينكه الان در يك جايي زندگي ميكند كه چندين نفر بالا سرش هستند ونميگذارند كه او تكان بخورد ولي هر كجا هست اميدوارم كه موفق باشد چون خودش كسي بود كه به من انگيزه داد كه از سازمان بيرون بيايم اين خاطره اي بود كه ميخواستم براي شما خوانندگان تعريف كنم كه بدانيد كه اين پسر خودش كلا ضد پدر ملعونش بود.

بهمن اعظمي نجات يافته تيرانا آلباني 27/01/2018

صفحه 2 از 211