یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

خون خاشقچی نوکری ومزدوری رجوی را خیلی روشن اثبات کرد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

علی شیزادملک سلمان دریک اطلاعیه رسمی وبین المللی میگوید من سلاخی کردم هواداران اینها بفرموده خود وارباب ازدیشب میگویند افراد خودسر اینکارراکرده واتفاقی کشته شده وحرف ترامپ راتکرارمیکنند وقاحت ودریدگی وخودفروختگی وپفیوزی سیاسی را می بینید رجوی یادش رفته افرادخود را سر به نیست می کرد...

اذیت و ازار و تهدید های فرقه رجوی در البانی قسمت اخر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

الان اكثرمردم الباني سوالشون اينشده كه اين كيا هستن وچي هستن.بخصوص سر خانواده ها واز روزي كه محمد ي اومده وما قبلا هم درتومارمون نوشتيم كه چرا نمي تونيم خانواده هامون بيان اينجا .واز حرفهاي ما وخانواده ي محمدي درطي اين ماه چهار خبرنگار اومدن...

اذیت و ازار و تهدید های فرقه رجوی در البانی قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

خيلي ازبچه ها كه با اونها كارميكننن وپول ميگيرن به ما ميگن تردد ميكنن هواستون باشه .وخطي براي شما درنظر گرفتن ميخوان يواش يواش حذفتون كنن.اين اذيت وازار فرقه نسبت به ما.....

چرا ایران به این نقطه رسید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاداختلاف برسرچی بود برسرهژمونی ورهبری دعوا دعوای ملت ونجات انها نبود بلکه دعوا این بود که کی رهبری سیاسی را دردست دارد وهمه سعی این بود که دیگری را کناربزند که طبق گفته رجوی اخوندها هژمونی ورهبری سیاسی مجاهدین راپذ یرفته وپشت سرمجاهدین نمازمیخواندند.....

اذیت و ازار و تهدید های فرقه رجوی در البانی قمست اول

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اين همه دم ازخدا وخلق وازادي وارزشهاي انساني ميزنن ولي درطي اين يكسال ديدم همش دروغ محض وفرماليستي هستش .هيچ كدام صحت نداره .كدام ارزشهاي انساني .،ارزشهاي انساني اينكه نفر از هيجده سالگي عمرش وزندگيشووهمه چيزشوبه شما بده اخرش بيرون كه ميره مارك ميزنيد وميگيد اين نفوذي بود.....

چرا رجوی درقبال سلاخی خاشقچی درسکوت است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادمگررجوی نمیگوید من طرفدارومدافع ازادی عقیده وبیان وروزنامه ها هستم مگرنمیگوید طرفدارحقوق بشروقوانین حقوق بین المللی هستم ، مگرنمیگوید طرفدارمظلوم ودشمن ظالم هستم .....جرم این روزنامه نگارچی بوده جنگ مسلحانه وخشونت داشته ویا ان راترویج کرده کارهای تروریستی کرده....

حامیان حمله نظامی به ایران چه کسانی هستند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادگفتیم درکنفرانس واشنگتن رضا پهلوی با رجوی وتجزیه طلبان تروریست یک جاجمع وسروکری باهم دارند دم خروس انها که درحال بانگ برای امریکا وادمخوارانش هستند اینجا بیرون میزند وازوحدت ویک کاسه وهمپالگی انها خبر میدهد زمانی که امریکا سران فاسد اعراب رادورهم جمع کرده که ناتوعربی برای تهاجم به ایران راتشکیل بدهد....

خانم و آقای رجوی باید پرسید: خائن کیست و خیانت چیست ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

شاهد عینی پرویز معتمد مسئول تیمهای تعقیب و مراقبت و شنود کمیتۀ مشترک ساواک شاه از دهۀ چهل تا سال ۵۷ از همکاریهای مسعود رجوی با ساواک از جمله لو دادن خانۀ محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق و کمک به دستگیری او و برخی دیگر از سران سازمان و لو دادن محل اختفای سلاحها در خانۀ حنیف نژاد و تنفر حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین....

صفحه 1 از 232