یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

خواب پنبه دانه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

مجاهد ین برای شیره مالی بر سرهواداران خود و کنترل اعضای خسته و فرسوده درکمپ لیبرتی دست به نمایشی مسخره به نام همیاری زده تا با این حرکت مثلا با یک تیر به چند هدف شلیک کند.

هر کس اینجا به امید هوسی می آید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

.....روی تخته نوشت “کف” و بعد با صدای بلند گفت: “همه شما کف کرده اید”. واژه ای که از حقیقت آن در آن لحظه عرق شرم بر پیشانی ما نشست که در حقیقت آنکه باید می مرد از این حقیقت تلخ خود مسعود رجوی بود....

مصاحبه با آقای نیما میهندوست بخش سوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مصاحبه با آقای نیما میهندوست عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ بخش دوم

....سالهای اخیر در اروپا زیاد شده و عده ای از نفرات هوادار تمام وقت سازمان هم به آنها پیوسته اند. انجام و برگزاری آکسیون و همایش و کنفرانس های افشاگرایانه با حضور رسانه های تصویری کشورهای اروپایی و داشتن برنامه های ارزنده در رسانه.....

نشست مجازی فرقه رجوی علیه جداشدگان مجاهدین خلق

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

گر ما غیرت و یک گرم مجاهد خلقی در وجودمان بود نباید میگذاشتیم کار به نقطه رهبری بکشد و برادر مسعود لازم باشد در این باره دخالت کند ,

مریم رجوی در استونی، اپوزسیون در پراگ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

جلسه اپوزسیون قبل از تشکیل نیز شاهد دعواهای فراوانی بین شرکت کنندگان و شرط و شروط گذاری برای عدم شرکت رقبایشان بود , حتی گروههای چند نفره هم برای دیگر گروهها شرط میگذاشتند ولی همه آنها متفق القول مجاهدین خلق را با و یا بدون شرط اپوزسیون به حساب نیاورده.....

سوزش رجوی از افشاگری جدا شده ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

البته این اولین بار نیست که سران فرقه اینطور عنان از کف داده و زنجیر پاره کرده اند و شعبون بی مخ های خود را برای تهدید به میدان فرستاده باشند بلکه یکی از شگردهای کهنه رجوی

استثمار و بهره کشی جسمی و جنسی در فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....بحث و اسناد مربوط به بهره کشی جنسی مسعود رجوی از زنان را هم حالا دیگر همگان شنیده و دیده اند , مطمئنم که اگر روزی مسعود رجوی بخواهد در این باره با زبان ایدئولوژیک پاسخ دهد بجای نفی و تکذیب آن ,به این امر افتخار خواهد کرد....

کوری عصا کش کوردیگر شده !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

هر ادم بیسوادی این نامه را بخواند متوجه می شود که این نامه با فرهنگ و انشاء خود افراد فرقه نوشته شده و این مشاور سابق اینقدر سواد فارسی ندارد که بتواند از این کلمات فارسی استفاده کند و نویسنده منگول فرقه رجوی سعی نکرده برای رد گم کنی از یکسری کلمات افغانی استفاده کند

مصاحبه با خانم نسرین ابراهیمی بخش اول

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

nasren abrahimi

جالب اینجاست که زنان در اشرف نه تنها آزادی پوشش نداشتند که سرکوب هم می شدند آن هم به بدترین وجه. در اشرف لوازم آرایش ممنوع بود

 

صفحه 214 از 231