چهارشنبه, 24 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:51:17 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

واکنش های زبونانه فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt... رجوی و فرقه نخ نما شده اش به روزهای پایانی خود نزدیک و نزدیکتر می شوند . چرا که خود رجوی ها مجبور شده اند وارد میدان شده و عکس العمل های هیستریک از خود نشان بدهند و ما در این رابطه شاهد هستیم

شو اخیر مریم رجوی یک پیام بیشتر نداشت بازگشت به اشرف به هر قیمت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt....جنایت لیبرتی از طرف هرکسی باشد یک جنایت جنگی است . ضمن محکوم دانستن این جنایت از مجامع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری ذی ربط برای عدم تکرار این جنایت خواستار پی گیری می باشم...

بازگشت به ده سال پیش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

alt ....شما متوجه نبودید که هر دولتی که در عراق سرکاربیاید عراق برای شما ناامن خواهد بود؟ اگر متوجه نبودید بایستی گفت که به هیچ عنوان سیاسی نیستید پس بایستی مغازه چند دهانه تان را تعطیل کنید!!!!

تحقیق دولت سوریه از ورود مخفیانه مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

...رنگ دین و مذهب ، مفهوم تروریسم را بیش از همه برجسته و با اهمیت ساخته است. سلطه گروه خشونت سازمان با سوریه واسرائیل  و همکاری تنگاتنگ و در نهایت اتحاد استراتژیک این گروه با گروه های دیگر...

نامه کریم غلامی به رئیس و نمایندگان مجلس سوئد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

.....شورش مردم کردستان را به عهده گرفت و در شهرهایی مثل کفری، جلولا، قره تپه و طوز خرماتو به کشتار مردم کردستان عراق پرداخت......

نه جنگ نه صلح (قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

....در قرن بیستم یکی از بزرگترین رهبران جنگ که هیتلر بود و از طریق جنگ به قدرت و شهرت رسیده بود، وقتی جنگ تمام شد او هم تمام شد و با خودکشی خود تاوان شکست را پرداخت.....

گفتگوی مفصل بهزاد علیشاهی با پارسا مجد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

آقای بهزاد علیشاهی در بلژیک بطور مفصل به موضوع پیام 5 دیماه مسعود رجوی علیه جداشدگان پرداخته است این مصاحبه که نزدیک به دوساعت است را میتوانید بصورت ویدئو و یا فایل صوتر

مرضیه قرصی چرا رهبر فرقه رجوی علیه من لجن پراکنی می کند؟ .

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

آقای رجوی من سیاسی نبودم ولی شما با فریب و نیرنگ من و شوهرم را به اشرف کشاندی و ما را رودرروی ملت ایران قرار دادی بچه ی شش ماهه ام را از من جدا کردی

مرحله بی پایان سرنگونی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

... چه آن زمان که پرویز یعقوبی از وی جدا شد و او را به مسائل اخلاقی متهم نمود و چه همان زمان که علی زرکش را به جرم نقد استراتژی مخرب خودش محاکمه می کرد تا به امروز که با جدا شدن آقای قربانعلی حسین نژاد......

صفحه 221 از 230