سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادیکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم حقیقت اما اینه این همه پول ازکجا میاید وخدا میداند اعراب چند میلیون بشکه نفت بحسابش میریزند وبا پولشویی انها راواردبازارکرده وبرای اعراب هم پولشویی میکند انوقت بما مارک میزند بله او میخواهد با مارک وادعا های دروغ این مسایل رابپوشاند ودم ازاستقلال بزند رجوی هیچ وقت مستقل نبوده ونخواهد بود...

مریم رجوی و ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بعد از این شو و در طمطراق گذاشتن آن فقط رسوایی بجای گذاشت و چندروز نگذشته که دو نفر از نفرات بالای این تشکیلات اعلام جدایی کرده اند ،که اسامی آنها به این قرار است ،محمود حقیقت از مسولین حفاظت دفاتر شورای ملی به اصطلاح مقاومت و مسئول کنترل و حفاضط پادگان اشرف و لیبرتی بوده ،و نفر دوم خانمی که اسم او نرگس است ..

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادانواع بیماریها مبتلا هستم که میبایست ازهمین پول مسائل درمانی خود راحل میکردم که بیشترپول دریافتی خرج بیماری میشد... وروزی سه یورو که درتوانم بود راپس اندازومشکلات دندان راحل کنم... دراین مدت هم خوراکم غذاهای ساده بود وباعث شد کلی وزن کم کنم وبسیارلاغرشدم دراین مدت دوستانم برایم دو پیراهن خریدند چون نداشتم ونمیتوانستم بخرم لباس گرم نداشتم...

مالک رفت ، اما مالک های دیگر ماندند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ادما كه بچه نيستن اخه.چطور تا الان جسدش پيدانشده .نه طوفاني نه باراني پس اين جسد كجا رفت .واقعيه اين جسد بعداز شش روز يا يك هفته بيرون نزنه .مگه ميشه بهركس ميگي باور نمي كنه ...

توطئه ای دیگر فرقه رجوی بر علیه جامعه جدا شده در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

می خواهد نفرات را به جون هم بندازد و انها را مشغول خودشون کنند تا کسی دیگر جرات افشاگری نداشته باشد... برای تفرقه اندازی بین جامعه جداشدگان و از بین بردن اتحاد انها ، نسبت به کسانی که ماهیت تروریستی و فرقه ای و خیانتهای سران این فرقه را افشاء می کنند قبل از هر چه با یک جنگ تبلیغاتی گسترده و زدن برچسب خائن...

رجوی چگونه به ویلپنت ادم میفرستد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادحالا خبرهم نداشتم که بولی وجولی ویک دوجین سیاستمداران پولی هرکدام چند ده هزاردلارپول میگیرند تا به انجا بیایند... مشاهدات دران کمپ وخوندن خبرها فهمیدم که نه شاهکاربلکه حقه بازی وشارلاتانی وکلاه برداری وکلاه گذاریست که رجوی بنام ویلپنت انجام میدهد دریک کلام ویلپنت یعنی شارلاتانی دجالیت ووارونه کردن حقایق وکلاه برداری وتقلب نه شاهکارانهم با پول مزدوری..

ساندیس خوری انقلابی و ساندیس خوری ارتجاعی ؟!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

یک نفر دیگر را با لباس و یکی دیگر را با ساعت و جدیدا در قرارگاه جدید به برخی نفرات ضعیف تر گفته که میتوانیم برایتان دوچرخه بخریم و شما بروید و در شهر بچرخید اما بمانید ..... شما ساندیسهایتان را قطع کنید دیگر کسی کنار شما نمیماند و باید فکری به حال خودتان بکنید که سرنگون نشوید و بهتر است که من بگویم سرنگونی پیش کش شما باشد

مروری بر خاطرات دوستان تازه جدا شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اجناسی مانند پوشاکی و بهداشتی،برای اعضاء سازمان، گردانندگان این سازمان می خریدند برای ما همه اش درجه سوم و چهار م بود شلواری که برای ما می خریدند مثل گونی بود بطوریکه ما می پوشیدیم در ان گرمای طاقت فرسا بسیار ازاردهنده بود .ادکلن که می خریدند یک فایده فقط داشت ان هم باعث می شد که پشه ها را سمت ما نیاید...

ده ماده مریم رجوی، شرحی بر ماده هفت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادنمیگوید ما درهمه جا حقوق بشررارعایت میکنیم با زرنگی درهمه ماده ها میگوید ایران فردا تا اگه یقه اش راگرفتند بگوید ما گفتیم درایران فردا ولی کورخونده حقوق بشرمحل وزمان ونفر ورنگ ونژاد ووو نمیشناسد حقوق بشرپایه ای ترین حق هرکسی ست که کسی نمیتواند ان رانقض کند...

صفحه 5 از 232