جمعه, 03 آذر 1396

آخرین بروز رسانی: 11:21:59 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند .

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادکه اقایان بعد عملیات فروغ حرفهای بسیارداشتند . اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی 24ساعته نصیبمون نشد .

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند .

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزادکه اقایان بعد عملیات فروغ حرفهای بسیارداشتند . اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی 24ساعته نصیبمون نشد .

اوردن اسیران جنگ ایران وعراق به اشرف

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد....خلاصه اش این بود اگه اسیران جنگی را بیاورید فاتحه سازمان مجاهدین خونده شده ومناسبات به فساد وتباهی کشیده خواهد شد وازاینها برای سازمان نیروی جنگی که درنمی اید هیچ بلکه انرژی همه ماها راهم باخودشون میبرند . درجواب گفته شد ما شما راصدا زدیم که درجریان باشید تصمیم گرفته شده . رهبری خودش بهترازهرکسی میدونه چکارکنه ما نظرشما رانمیخواهیم . گفتم پس چرا به نشست اوردید وچرا میگویید نظرتون چیه خب توسط فرماندهان میگفتید اسیران جنگی می ایند ....

سوال از مريم قجردر نشست های اخیر وجواب های که مرغ پخته راهم به خنده درمی آورد.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....سوالاتي نفرات از مريم قجر ميپرسيدند از قبيل اينكه ديگر چرا ما ميگويم ارتش آزادي بخش ديگر در كنار مرزنيستيم كه بخواهيم حمله اي كنيم جواب بس سخت بود ولي رهبر فرقه با توضيحاتش خنده نفرات را در آورده بود جواب اين بود كه هر وقت لازم شد با هواپيما ميرويم واقعا بايد گفت كه با هواپيما بزور آوردنت ميخواهي با هواپيما برگردي وايران را آزاد كني احسنت به تو كه سر نفرات را خوب شيره ميمالي سوالي هم بود كه چرا ميگويم هزار اشرف ميسازيم كل ما دو سه هزار نفريم بعد چطور هزار اشرف ميسازيم جواب قجر هر كدام از شما ميتوانيد يك اشرف بسازيد...

جمع بندی فروغ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد.....ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن 45 کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن شدیم انهم درسرنوشت سازترین جنگ ، بودونبود. تو باید جواب بدهی که مجاهدین تو چه ریل پس پسکی ایدئولوژیکی را درعرض چهل روزطی کردند . ازاسمان به قعرچاه افتادند ؟ توبعنوان رهبر متوجه این پس رفت وحشتناک وضد انقلابی نشدی.....مگه تو نمیگویی ولی فقیه وخمینی ضد بشر است وضد انقلابی ترین حاکم تاریخ ایران است . عمق چاه باطلش تا بینهایت است ونابود کننده ایران وووووو وخود را انقلابی ترین درجهان ،تنها کسی که ایستاده . و نماینده امام زمان ، نزدیک ترین بخدا بدلیل تقوایی که داری . پاکترین وازجان گذشته ترینها درتشکیلات تو هستند وووو این چه خداییست که یقه تورا بخاطر ذهن ما که درصحنه جنگ به زنهامون فکر کردیم ، 90 درصد ما هم که زن نداشتیم گرفته ، میگه برگرد حق نداری بری وظالم وضد بشر را سرنگون وملتی رانجات بدهی . ایا این خدا با این اوصاف حامی ونگهدار ظالم وضد بشر نیست ودرمقابل دشمن نیروی انقلابی ومردم نیست اگه هست پس چرا میپرستیش واگر نیست این حرفها وتوجیهات چیست !؟....

بیماری وانتقال به پشتیبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

علی شیزاد....دوم نوشتم ازاین ببعد ما درعراق هم نظامی وهم سیاسی قفل وکاری نمیتونیم بکنیم . چون راه جنگ بسته وبا اوردن نمونه حرفهای امریکایی ها درباره صدام که درایران شنیده بودم نتیجه گرفتم که درنهایت امریکا صدام راسرنگون وما ضررمیکنیم . بهترین راه برای ما این است تا دیرنشده خودرا ازعراق بیرون کشیده ، درخارج ازعراق فعالیت سیاسی کتیم بهترمیتوانیم بارژیم بجنگیم .مشروعیت بین المللی هم داریم ببینید چه غوغا ودردسری برای بنده پشت این گزارش خوابید....

مصاحبه آقای منوچهر عبدی از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

منوچهر عبدی....بطور مطلق تماس گرفتن با فرد جدا شده مرزسرخ بود يعني اينكه شما به هيچ عنوان حق نداشتي بله همين بدگويي ها را مي كردند كه اينها يك تعدادشون معتاد و كارتن خواب شدن يك تعدادشون توسط باندهاي مافيايي درآلباني عضوگيري شدن ، يك تعدادشون هم براي دولت ايران جهت كاراي تروريستي عضوگيري شدن والا از وقتي كه كه من بيرون آمدم نه كسي را معتاد شده نه كسي را كارتن خوابه، يكي ديگه از چيزاي كه اينها مي گفتن متهم به فساد اخلاقي ميكردن والا نه كسي مشكل اخلاقي پيدا كرده نه معتاد شده نه دزد شده نه كسي كار تروريستي مي كنه آدما آمدن بيرون ميخواهند زندگيشون رو بكنند ميخواهند دنبال خانوادشون بروند يعني بعد اين هم سال ما حق نداريم كه با دنياي آزاد ارتباط داشته و يك زندگي آبرومندانه و شرافتمندانه داشته باشيم اين را هم سازمان نمي گذارد...

کتک زدن اسیر جنگی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد...بعد از مدتی ازانجا به اشرف رفتیم وعملیات افتاب شروع شد ، درعملیات درکنارفرمانده بودم که سربازی رابعنوان اولین اسیربه قسمت ما اوردند . فرمانده شروع کرد اسیرجنگی رابا فحش ومشت ولگد کتک زدن ! با دیدن این صحنه شوکه شدم که مجاهد خلق بااسیرجنگی اینطورتنظیم میکند ؟ رفتم جلو وسربازرا از دست فرمانده نجات دادم واعتراض به فرمانده که چرا میزنی ....اوضاع خرابترازاین حرفها بود که من تازه وارد فکرش رامیکردم وما زیرفشاربیشتررفتیم وبیشترایزوله شدیم .....ادامه دارد

مصاحبه آقای منوچهر عبدی از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است قسمت اول

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

منوچهر عبدی...عبدي:ببينيد افرادي كه از سازمان جدا مي شوند چون مسائل مالي آنها را سازمان تأمين مي كند و بقولي دستشان زير سنگ سازمانه براي اينكه اينها نروند بر عليه سازمان افشاگري كنند، چون با دنياي بيرون ارتباط بر قرار مي كنند سازمان به اين شكل تهديدشان ميكند كه كدام يك ازاينها با سفارت ايران تماس داره يا اينكه با كجاها درارتباط هستند به اين شكل ميخواهد بفهمند و بين افراد جدا شده با مسائل مالي تفرقه ايجاد كنه جاسوسي به اين شكله كه مثلا فلاني كجا رفت با كي بود از افراد جدا شده عكس ميگرن و سريع به سازمان گزارش ميدن و سازمان هم پول نفر را قطع مي كنه جلوي خود من گذاشتن كه اگه پول ميخاي بايد از اين كارا كني ولي من نامه كتبي ام را از دستشان گرفتم گفته بودند برعليه دوستان جدا شده و دولت ايران موضع بگيرم كه من قبول نكردم جاسوسي منظورم اين نوع كارهاست مثلا اين آدمي كه جدا شده كجا زندگي مي كند با چه كساني رفت و آمد دارد به سفارت رفته يا نرفته خب بتو چه مربوط است به اين شكل ميخواهند افراد را به جان هم بيندازند دست از سر جدا شده هم بر نمي دارند و ميخواهند در همان دستگاه پليسي جاسوسي خودش نفر را بخدمت بگيره...

صفحه 6 از 201