سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار

اخبار

شو مسخره ويلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در داخل تشكيلات خودش هم ذره اي اعتقاد به حرفهاي اين قدرت طلب وجود نداردوبراي تمام اعضا اين اثبات شده كه همه لاف است تمام حرفهاي مسعود ومريم را در تمام اين سالها جمع بز نيم در يك كلمه خلاصه ميشود ،آزادي واژه اي است كه خود اين دونفر هيچ اعتقادي به آنها ندارد.

جسد بیجان مالک شراعی و امداد غیبی فرقه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

1ماموران دو صفرهفت سازمان بعد ازنشستهای متعدد تصمیم گرفتند که با کشاندن پای غواصان زبده نیروی دریایی کشور آلبانی را به ان برکه اب بکشانند .سه شبانه روز قبلا جستجو کرده بودند و گفته بودند اینجاجسدی وجودندارد وما هم گفته بودیم که در مقر فرقه دنبال جسد بگردند.

جامعه بی طبقه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

باید از رجوی پرسید که تو که می خواستی جامعه بی طبقه درست کنی چرا این همه طبقه درست کردید؟چرا همان افراد طبقه ات نبایستی کار سیاهی انجام بدهند .و اعضا پایین سازمان بایستی انجام می دادند چرا این قدر مابین لایه های تشکیلاتی اختلاف طبقات وجود داشت حتی در پوشاک و خوراک....

خانواده محترم مرحوم مالک شراعی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

1ضمن عرض تسلیت به خانواده و خواهر مرحوم مالک شراعی من منوچهر عبدی یکی از اعضای جدا شده از فرقه جنایتکار و آدم کش رجوی در آلبانی هستم نامه دادخواهی و در خواست رسیدگی شما به پرونده قتل برادرتان از مقامات دولت آلبانی را خواندم درسته که این فرقه جنایتکار ید طولایی در سربه نیست کردن و شکنجه و کشتن اعضای ناراضی و افرادی که خواهان جدایی هستند

درد دل مالک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

1ديگرنباید مقابل این فرقه ي كثيف جایت کارنبايد سكوت كرد هركس مالك شراعي را ميشناسه مسئولیت دارد که از مالک و مالک های دیگر دفاع کند ونگذرایم مالک های دیگری را فرقه به سادگی حذف کنند

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

علی شیزاد این نظام قضایی مدرن راانقدرقشنگ دردرون تشکیلات پیاده کرده بود که به قشنگی گل رزوبوی گل یاس میداد خودش شاکی ووکیل مدافع و قاضی ودادستان وحاکم شرع بود وحکم میداد میشود بما بگوید درسال 74که بیش از700نفررابه اتهام خود ساخته نفوذی واینکه میخواستند رهبری راترورکنند که باعث کشته شدن تعدادی وشکستن دست وپای تعدادی دیگروضرب وشتم وشکنجه های جسمی وروحی شد درکدامین دادگاه وبازپرسی وبا کدامین اصل....

عقل سلیم و شو ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سازمان مجاهدین همچنان که خودش به خوبی میداند در حال یک فروپاشی عظیم درون تشیکلاتی است به این منظور که نفرات داخل تشیکلات به دلیل سخت گیریهای سازمان و دروغهایش و از همه بدتر زندان سازی در آلبانی خسته شده اند و دیگر توان ماندن در تشکیلات را ندارند. واقعیت این است که 21 بهمن خیلی از نفرات از تشکیلات خارج خواهند شد...

شوی تهوع آور ویلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

وچرا سازمان اجازه نمی دهد که تلویزیون های فارسی زبان بتوانند ازاین گردهمایی گزارش تهیه کنند ؟؟چطور سازمان درسیمایش از این گردهمایی نقل قول ازاین خبرگزاریها خبر پخش می کند اما خود خبرنگارها نمی توانند حضور داشته باشند وبه طورمستقل تهیه کند..

هشدار توطئه دیگر فرقه برعلیه نفرات جدا شده در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

متاسفانه بعد از چند ماه حقوق بخور نميري كه دادند همه نفرات را كميسارياي سازمان ملل صدا كرده كه ما ميخواهيم حقوق شما را قطع كنيم وبايد فكري به حال خودتان بكنيد ... ولي اين را ميدانيم كه پشت اين قضيه فرقه قرار داردكه باز نفرات را با مقدار كمي پول جذب كرده.... نفرات را باز عليه هم بيندازد وبا دوبه هم زني نفرات را به مرز ديوانگي رسانده ونفرات را مجبور كند از اين كشور فرارکنند ....

صفحه 6 از 232