یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین

Technology

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت اول

علی شیزادازبس دردرون خودش ازادی داده بود ما نمیدونستیم با انهمه ازادی چکارکنیم ودرکدام جیب خود بگذاریم انقدرزیاد بود که درکمدهایمون جا نمیشد وازدرودیواراشرف ولیبرتی مثل بارون ازادی میبارید طوری که نمیتونستیم راه برویم ومیبایست موقع حرکت متاسفانه ازادی ها رالگد مال میکردیم

برخورد دوگانه باتروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )

علی شیزاد

ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن دوسانتیمترجلوی خود رانداشتندفقط ازبالا حرفی زده میشد اقایون بوزینه واربالای منابررفته وطوطی وارهمان حرفها راتکرارودرپایین منابرعنترواربه دراوردن ادا وادوارشورای رهبری خود مشغول میشدند . ....

مصاحبه انجمن حقیقت با آقای مصطفی محمدی از اعضای سابق فرقه رجوی

 

 انجمن حقیقت، بیست و دوم ژوئیه ۲۰۱۵:… بله به من و دخترم و وکیلم حمله شد من به توصیه ی وکیلم به اور رفتیم تا تقاضای ملاقات حضوری با مریم رجوی برای دیدن دخترم داشته باشیم که به دستور سازمان عده ای به ما حمله کردند و قصد جانمان را داشتند که با وساطت پلیس از مرگ نجات یافتیم اما من و دخترم و وکیلم مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده و تاکنون …

در ماه کسی نیست

در ماه کسی نیست kamal rafet
کمال رفعت صفایی

مقدمه

شعر بلند در «ماه کسی نیست» سروده زنده یاد کمال رفعت صفایی، شعری است لبریز از خشم و اندوه و اعتراض شاعر، نسبت به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین و پیامدهای آن، خشم به خاطر خیانت به اعتمادش و اندوه به خاطر آنچه در این راه به غارت رفته و پایمال شده است. او این شعر را در تیر ماه ۶۸ سروده است، چهار سال و چند ماه بعد از انقلاب ایدئولوژیک و یکسال بعد از فروغ جاویدان. کمال قبل از فروغ جاویدان از سازمان مجاهدین جدا شده بود. او به این نتیجه رسیده بود که بر خلاف آن که قرار بود هدف مبارزه به آتش کشیدن «چتر کهنه» یی باشد که بالای سر مردم افراشته شده(استبداد دینی)، «چتری کهن، روی چتر کهنه» گشوده شده است و پیمان شکنی، مبارزه برای «اقتدار مشترک» را به تلاشی برای «اقتدار مجرد» خود تبدیل کرده است. 
او رویداد انقلاب ایدئولوژیک و آنچه را که در پی آن از سر گذرانده از جمله این گونه توصیف می کند:

kamal rafet

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)


مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند… سی مهر سالگرد انتخاب شدن خانم رجوی است به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال.اما این که  چه کسی این خانم رجوی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و چطور انتخاب کرد که  ده پانزده سالی است هنوز رئیس جمهور است و عوض هم نشده و انتخابات دیگری هم انجام نشده به  کنار، ببینید چه عملیات محیر العقولی مجاهدین انجام …

مصاحبه اقای میر باقر صداقی با تلویزون مردم

mir baghr sdaghi - Copie

درمورد چگونگی آشنایی با فرقه مجاهدین، پروسه جدایی، فرمان مسعودرجوی در رابطه با کشته شدن و خودسوزی اعضاء و وعده ووعیدهای رجوی به افراد در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی

مرگ های مشکوک درون سازمانی مجاهدین خلق ایران ( کامران بیاتی )

 کامران بیاتی میگفت من از تیر دشمن نمیمیرم اگر دوست مرا نکشد ..... میدانی فرق دوست و دشنمن چیه ؟تو جنگ اگه بدون فشنگ بمانی و یا دست بالا کنی یا بگی نیستم دشمن دیگه تو رو نمیکشه اما اینجا تا تو رو نکشند دست بردار نیستند, همینکه بگم نیستم دیگه بامرده هیچ فرقی ندارم.....

مارینا سراج، چگونه در سازمان مجاهدین از پای درآمد

تابستان 1365 بود که تازه قرار گاه اشرف راه انداری شده بود دو جوان به همراه یک پسر بچه در بخش ارکان یا همان پشتیبانی اشرف دیدم مارینا سراج و همسرش موسی. موسی فردی آرام وساکتی بود ، اما همسرش مارینا زبان دار و خیلی سرحال و خوش برخورد خوش مشرب خیلی زود با همه دوست می شد از انجائی که قلبی پاکی داشت خانمی با الایش و شیله پیله بود. در قسمت آشپزخانه کار می کرد تا در سال 1371 به یکان های مستقل زنان انتقال داده شد در طی ان سالیان بار ها شاهد ان بودم که به خاطر تنظیم رابطه وسیعی که داشت و با همه دوست بود تخت برخورد قرار می گرفت و حرف تشکیلات با وی این بود که نباید با مردان این قدر راحت باشی اما وی این چیز ها را قبول نداشت و می گفت این چیز های که اینجا می گوید متناقض با اصول خوتان است به مردم یک چیز می گویند در عمل یک چیز پیاده می کنید

مرگ های مشکوک درون سازمانی مجاهدین خلق ایران زنده یاد معصومه عیبی پور

زنده یاد معصومه غیبی پور، خیلی با شهامت بود و جلوشان در نشست ایستاد و می گفت قبول ندارم این تحمیل است بحث رهبری عقیدتی. نشستهای انقلاب بود و با ما مرتب دعوا بود و معصومه را به دلیل اینکه بند ب گیر کرده تحت فشارگذاشته بودند و میگفتند که ما دیگر نباید و نمی توانیم که بریده بطور خاص زن داشته باشیم….به زمزمه خائن خائن و یکی از همان زنانی که حسابی تحت تأثیر جلسه نشست و جمع و مریم رجوی قرار گرفته بود فریاد زد اگر بخواهی به مسعود خیانت کنی خودم خفه ات می کنم …

صفحه 1 از 9