در خواست عاجل از مجامع بین المللی برای نجات اسیران رجوی

چاپ
alt

 

.....رهبری سازمان حاضر است تمام نفرات در کمپ لیبرتی کشته شوند ولی یک نفر از آنجا خارج نشود برای همین است که خروج از عراق برای این سازمان مرزسرخ است.....

در خواست عاجل از مجامع بین المللی برای نجات اسیران رجوی (مجاهدین خلق)

غفور فتاحیان، یاران، پاریس، دوازدهم فوریه 2013
لینک به منبع

دوروز بیش کمپ لیبرتی محل استقرار اسرای بی گناه در چنگال رجوی مورد حمله موشکی قرار گرفت که در نتیجه این عمل شریرانه تعدادی از دوستان سابق ما کشته شدند

اینجانب از اعضای قدیمی فرقه تروریستی این حمله شریرانه را توسط هر گروهی صورت گرفته محکوم می کنم زیرا براین باور هستم که تنها کسانی که از این عمل جنایت کارانه سود می برند تنها وتنها سرکردگان این گروه یعنی مجاهدین هستند زیرا فقط وفقط رهبران این گروه می باشند که به دنبال فرصت طلائی یعنی خونریزی در کمپ لیبرتی می باشند هماگونه که سابقأ در اردوگاه اشرف ۵۰ تن را به کام مرگ فرستاند این بار هم می خواهند همان کاررا در لیبرتی انجام دهند با کشته های بسیار.

رهبران سازمان بجای برگزاری جلسات پوچ و بی ارزش و هزینه های سرسام آور و ریختن دولارهای میلیونی به جیب یک مشت آدم میانه باز و کهنه کار سیاسی و از رده خارج آن هم برای یک تبلیغات سیاسی و انتنی و مطرح کردن مریم در کشورهای مختلف فکری به حال این اسرای بی گناه بکنند که سالیان است تمام هست ونیست خود را به پای این رهبری ریختند زیراهمین سازمان قدرت و پول آن را دارد که این تعداد افراد خودش را به سادترین شیوه ممکن ازعراق خارج کند و به کشورهای دیگر بفرستد.

ولی رهبری سازمان حاضر است تمام نفرات در کمپ لیبرتی کشته شوند ولی یک نفر از آنجا خارج نشود برای همین است که خروج از عراق برای این سازمان مرزسرخ است.

به همین خاطر است که رهبران سازمان از روز اول خواهان باز گرداندن افراد به اشرف هستند و تمام امکانات خود را برای برگشت ویا ماندن در همان کمپ لیبرتی بکار گرفتند.

مسئولین این سازمان برای نفرات کمپ لیبرتی به اندازه سرسوزنی ارزش قائل نیستند واگرنه تابه حال صدها بار اقدام به خارج کردن نفرات از عراق می کردند واین کار برای این سازمان به سادگی امکان پذیر است ،ولی ترس سازمان از این است که در آینده با خارج شدن افراد اسرار درون تشکیلاتیش برملا شود.

غفور فتاحیان انجمن یاران پاریس
۱۱/۲/۲۰۱۳ پاریس