قم بيد و قنبيد، اونهم امسال نبيد !

چاپ

b alishahi-یادم هست که مدیر یک روزنامه کانادایی آنموقع ها که صدام بود و ارتش آزادیبخش تانک و توپ داشت برای بازدید آمده بود اشرف, بعدها در بولتن داخلی نوشتند که این روزنامه نگار در مهمترین روزنامه کانادا نوشته که دختران و پسران جوان دربیابانهای عراق آزادی را برای فردای ایران تدارک میبنند 


وبلاک حسن زبل :بیانیه جعلی پنتاگون و آشی که مجاهدین خلق هم میزنندیادم هست که مدیر یک روزنامه کانادایی آنموقع ها که صدام بود و ارتش آزادیبخش تانک و توپ داشت برای بازدید آمده بود اشرف, بعدها در بولتن داخلی نوشتند که این روزنامه نگار در مهمترین روزنامه کانادا نوشته که دختران و پسران جوان دربیابانهای عراق آزادی را برای فردای ایران تدارک میبنند , بعدها فهمیدم که آن مدیر رونامه ففط یک خبرنگار ساده بوده و برای بازدید نیامده که به دعوت و با هزینه سازمان آمده و در روزنامه چیزی ننوشته و فقط در یک سایت یا وبلاگ چیزی نوشته و آنهم این بوده که دختران و پسران جوان ایرانی که از آزادی ایران حرف میزنند در بیابانهای عراق بیهوده روزگار میگذرانند , کار به همین جا هم تمام نشده بود و یادم هست که تا مدتی هر نشستی بود یقه ما را میگرفتند که یک روزنامه نگار مشهور کانادایی اینطور یک روزه به سازمان دل میبندد و آرزو میکند کاش در اشرف میبوده ولی حالا شما که در اشرف هستید قدر این نعمتی را که دارید نمیفهمید , و تا مدتها حرفهایی از این دست دستمایه سرکوب و تحقیر و به کارگرفتن ما بود .بیانیه پنتاگون هم چیزی است در این مایه , هراز گاهی سازمان فیلی از این دست هوا میکند گاه خودش کتاب مینویسد و گاه برای کسانی مثل ایوبونه همان کتاب را مینویسد گاه هم همان کتاب را به پارلمانترهای انگلیسی میدهد و گاه از قول کنگره و پنتاگون همان را بازگو میکند , خلاصه سالهاست که وبلاگ من و نام و نشان مابقی جداشدگان وسایت هایشان را به دست گرفته و میچرخاند بی آنکه نتیجه ای گرفته باشد .آنکه برای جامعه اروپایی خطرناک است البته مجاهدینند و این را پنتاگون و مابقی سازمانهای اطلاعاتی اروپا هم میدانند و واضح است که جداشده ها قانون رعایت میکنند و تا امروز نه پولشویی کرده اند و نه به کسی حمله کرده اند ونه خود را آتش زده اند و نه کسی را بصورت غیر قانونی از مرز رد کرده اند و نه کسی را تهدید کرده ونه باند شکار انسان راه انداخته اند ونه باند مافیایی دارند و خانه تیمی .دروغ البته برای مجاهدین حناق نیست و از منظر آنان لازم هم نیست که برایشان نتیجه ای در بر داشته باشد برای همین از مجاهدین نمیشود پرسید که اینهمه که چریدی دنبه ات کو؟اما برگی که امروز به مصداق چنگ زدن غریق به هر خس و خاشاگ به آن چنگ زده اند بیانه ای است که میگویند پنتاگون صادر کرده اما جای لینک سایت و منبع گم است و بغیر از منابع مجاهدین جای دیگری نمیشود ردی از آن پیدا کرد , البته پنتاگون در تمام درگیریهایی که در یک دهه اخیر در کل جهان وجود داشته و دارد تاکنون برعلیه کسی یا جریانی اطلاعیه و بیانیه نداده است , کم مانده که مجاهدین اعلام کنند که پنتاگون از جداشده ها به ما شکایت کرده و از ما خواسته که حساب آنها را برسیم .بیانیه البته پر است از غلط های فاحشی در تاریخ ها و نکات گفته شده و باز پر است از اطلاعات ناقص و مبهم و جملاتی که با به نظر میرسد شروع شده و منتسب کردنش به پنتاگون جز دست مایه تحقیر این ارگان فایده دیگری برایش در پی نخواهد داشت . بیانیه نکات مثبتی هم برای جمهوری اسلامی به همراه دارد مثل قدرت و بی همتایی وزارت اطلاعات ایران در خاورمیانه و یا کم شدن فعالیت های ترور و دخالت خارجی در دو دوره دولت احمدی نژاد و قطع شدن فعالیت های جاسوسی مجاهدین و دستگیری جاسوسان دیگر و شبکه های غربی توسط وزارت اطلاعات .اما قصد  مجاهدین از این مالیدن این تیغ دو لبه به شکم خودش و پای ما جداشده ها چیست ؟فکر نمیکنم قصد ساکت کردن ما جداشده ها و ترساندن ما باشد چرا که خودش هم میداند آزموده را آزمودن خطاست و باز فکر نمیکنم که از این کار بخواهد بسته شدن سایت ها و وبلاگ ها و اخراج منتقدانش را نتیجه بگیرد چرا که باز میداند که مدتها در لیست تروریستی بود وهیچ سایتشان از کار بازنماند .و البته فکر نمیکنم اصلا هدفش ما جداشده ها باشد ,علیرغم کینه هایش نسبت به ما که نقش آنتی ویروس آپدیت شده را برای ویروس جامعه ایرانی یعنی فرقه رجوی داریم .در نگاه اولیه دو هدف به ذهن میرسد , اول اینکه هیچ اپوزسیون دیگری وجود ندارد و وزارت اطلاعات نفوذ دارد و قدرت وباید همه حمایت های مالی و رسانه ای و تسلیحاتی غرب به جیب تنها گروه متشکل یعنی مجاهدین سرازیر شود .دوم اینکه هراس افکنی از جداشده ها  و منتسب کردنشان به مزدوری برای مجاهدین میتواند این دلخوشی را به همراه داشته باشد که دولت های غربی مانع ورود افراد جداشده یا مجاهدین لیبرتی نشین به اروپا و آمریکا بشوند, و از این طریق کماکان اقامتشان در عراق استمرار پیدا کرده و کماکان فرقه خودشان را حفظ کنند . چرا که میدانند آمدن به اروپا همان و روشدن دست سازمان همان و چه بسا که تمام اشرف نشانان منتقد فرقه شوند , با این کار سازمان یا جلوگیری خواهد کرد و یا اگر نتوانست خواهد گفت که ما افشا کرده ایم .برخلاف انتظار رهبری فرقه , یخ این تبلیغات تا کنون نگرفته است و انعکاس چندانی نداشته است , مجاهدینِ مدعی پایگاه اجتماعی  در داخل ایران و خارج کشور , از این بد استقبالی ایرانیان کما اینکه از بدرقه بد عراقیها حسابی به خشم آمده اند  . آنها که از زبان پنتاگون حرف میزدند انتظار معجزه ای داشتند گذشت و خبری نشد بعد سایت های اجتماعی رابا اجیرشدگانشان از تهمت  و دروغ پر کردند که بازهم علیرغم کار شبانه روزی و رسیدنشان به تعهد مورد اقبال واقع نشد و حالا کارشان شده این که به تک تک مخاطبان فیس بوک و ایمیل من نامه مینویسند و پیام میدهند که این شخص را از لیست دوستان خود حذف کنید که اسمش در لیست پنتاگون است و ممکن است برای شما هم خطری ایجاد کند , که البته تا اینجا که من میبینم این هم با تمسخر ایرانیان همراه بوده , ایمیلهای و پیامهای فیس بوکی با مضمون دست ما را هم بگیر و توی پنتاگون بند کن , یا خوش بحالت اسمت توی لیست پنتاگون است اسم ما تولیست طلکارهای قصاب محله است . شاید گام بعدی این فرقه از سر استیصال این باشد که خانم مریم رجوی در پارلمان یکی از کشورها دهنش را کج کرده و ادای آقای خدابنده را دربیاورد و چند تا از فحش های متداول در نشست های عملیات جاری را به ایشان حواله دهد .ما اما فارغ از این قیل و قال مشغول خواهیم بود به روشنگری به کمک به دیگر دوستانمان که در لیبرتی و اشرف اسیرند و به بهم زدن بساط فرقه و رو کردن دروغ و نیرنگ و ریاکاری .این تهمت ها اما هماهنگ ترمان میکند . تا روزی که تمام سابقه مزدوری و جاسوسی آلت دست بیگانه بودن سازمان به تمامت رو شود و سرانش به آن اعتراف کنند.  http://hasanzebel.blogfa.com/post-961.aspx